Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ An Ngãi Đông, Giáo Phận Đà Nẵng 10/6/2019