Hội Thánh luôn đặc biệt quan tâm đến các gia đình. Hội Thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia. Do đó, việc canh tân Hội Thánh cũng phải được bắt đầu từ chính mỗi gia đình.

Để giúp cho giáo dân được gần với Chúa Giê su và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ Loan báo Tin mừng hơn, đặc biệt trong năm Phúc âm hoá đời sống gia đình 2014 này, kể từ sau Lễ Phục sinh, Cha Quản xứ sẽ đến dâng Thánh lễ tại nhà các giáo dân già yếu, từ lâu không đi lễ nhà thờ được vì bệnh tật…

Ngày 26/3, tại nhà nguyện của giáo họ Phê rô Lựu, Cha Quản xứ đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các giáo dân đã qua đời và lễ giỗ 49 ngày của ông Gia cô bê Nguyễn văn Mụn. Đây được xem như là một khởi đầu cho kế hoạch trên của các vị chủ chăn giáo xứ.