Trong năm Kính thánh Giuse, 19h30 ngày 7/4/2021- thứ tư đầu tháng, Giáo xứ Chính Tòa đã tổ chức rước kiệu và tôn vinh thánh Giuse do thầy phó tế chủ sự.

Đoàn rước gồm Thánh giá đèn hầu, các chị giới người mẹ, thầy phó tế, và cộng đoàn giáo dân, bắt đầu từ hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, và kết thúc tại Đài thánh Giuse.

Chặng thứ nhất dừng tại hông nhà thờ, suy niệm về việc noi gương thánh Giuse để đón nhận nhau trong Đức tin, noi gương thánh Giuse vì tin mà nhận Maria- một người phụ nữ đang mang thai- làm vợ. Đức tin Công giáo đòi hỏi chúng ta xác tín ngay từ buổi đầu của hôn nhân rằng Thiên Chúa tham dự vào việc tuyển chọn cho mỗi người một người bạn đời theo ý Chúa.

Chặng thứ hai dừng tại tiền đường nhà thờ, suy niệm về việc noi gương thánh Giuse để sống thánh thiện trong đức cậy. Chính vì cậy trông vào Chúa, mà Thánh Giuse vượt thắng những yếu hèn của đời người, gìn giữ được đức công chính, và bảo bọc được sự đồng trinh trọn đời cho người bạn đời của Ngài. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta thôi chạy theo những ham muốn phù phiếm,những bon chen sân si, để hướng dẫn gia đình sống công chính, cậy trông vào ơn Chúa.

Chặng thứ ba dừng tại Đài Thánh Gia, suy niệm về việc noi gương thánh Giuse chu toàn trách nhiệm trong đức mến. Tình yêu của thánh Giuse dành cho Đức Mẹ và Chúa Giesu, là tình yêu không vị kỉ, tình yêu không huênh hoang, tình yêu không nóng nảy, tình yêu đầy dịu dàng và khiêm tốn,… Đó chính là tình mến chuẩn mực cho các gia trưởng trong đời sống gia đình hôm nay.

Kết thúc ba chặng suy niệm, Giới người mẹ, Giới người cha, Giáo họ Phaolo Lộc, một gia đình trong Giáo xứ, và các thành viên Giới người mẹ lần lượt dâng hoa lên quanh tượng thánh Giuse.

Sau khi dâng hoa, cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện, đón nhận phép lành và ra về. Ước mong rằng mỗi người tham dự buổi kiệu tôn vinh thánh Giuse hôm nay- dù trực tiếp hay trực tuyến- đều sẽ có những giây phút lắng lại, để tự nhìn nhận bản thân đã- đang thực sự sống noi gương thánh Giuse- giữ gìn và xây dựng gia đình mình trong Đức Tin- Đức Cậy và Đức Mến.

Bài: Anna H.
Ảnh: Joachim Lê Đức Nhã
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

Link trực tuyến rước kiệu: https://youtu.be/5szMtHY-Wtg