Để toàn thể Dân Chúa hiệp lòng cầu nguyện cho Giáo phận nhân dịp 60 năm thành lập, theo đề nghị của Đức Giám mục Giáo phận, VPTGM xin gửi đến quý Cha, quý Thầy và quý Cộng đoàn KINH CẦU CHO GIÁO PHẬN đã được Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân Imprimatur.


KINH CẦU CHO GIÁO PHẬN
Dịp 60 Năm Thành Lập (1963 – 2023)

Lạy Chúa Cha toàn năng, / Đấng giàu lòng thương xót. /
Cha “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” 1 /
Chúng con chúc tụng Cha đã ban cho loài người chúng con /
Con Một Cha là Đức Giêsu Kitô, /
nhờ Người chịu chết và sống lại, /
chúng con được tái sinh làm con Cha. /
Cha lại sai Thánh Thần đến ban sự sống và thánh hóa, /
để chúng con được hiệp nhất với Cha trong gia đình Giáo hội /
và cùng nhau làm chứng cho Nước Cha, /
là Vương quốc của công lý và tình thương, /
của sự thật và bình an. /
Chúng con xin ngợi khen và cảm tạ Cha /
vì muôn ơn phúc Cha đã thương ban /
và bao điều kỳ diệu Cha đã thực hiện /
trong hơn bốn trăm năm loan báo Tin mừng, /
và sáu mươi năm thành lập Giáo phận Đà Nẵng chúng con. /
Chúng con nguyện tiếp bước cha ông chúng con, /
là những chứng nhân kiên cường, /
sống gắn bó với Chúa Giêsu /
như cành nho gắn liền với thân nho, 2 /
“lấy sự sống đáp đền sự sống, /
lấy tình thương đáp đền tình thương” /
để “giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi, cho đến trọn đời.” 3 /
Xin Cha ban Thánh Thần xuống canh tân đời sống từng người, /
từng gia đình và cộng đoàn chúng con. /
Xin lấp đầy những hố sâu ngăn cách, /
hướng tới một cộng đoàn hiệp nhất, /
cùng sống đức tin và loan báo Tin mừng 4 /
để cánh cửa đức tin được mở ra cho nhiều người đến với Chúa Kitô, /
là Mục Tử nhân lành đã hiến dâng mạng sống /
“để chiên được sống và sống dồi dào.” 5 /
Nguyện Danh Cha được chúc tụng bây giờ và cho đến muôn đời. /
Amen.

Lạy Đức Mẹ Trà Kiệu – cầu cho chúng con.
Lạy Các Thánh Tử đạo Việt Nam – cầu cho chúng con.
Lạy Chân phước Anrê Phú Yên – cầu cho chúng con.

IMPRIMATUR
Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

1 1Tm 2,4
2 Ga 15,5
3 Lời Chân phước An rê Phú Yên
4 Công nghị Giáo phận năm 2022
5 Ga 10,10