Trong tháng hoa kính đặc biệt Đức Mẹ, việc tổ chức đọc kinh tại các gia đình trong các giáo họ đã thành nền nếp và truyền thống. Dù mưa hay nắng, dù xa hay gần, dù ngoài đường thuận tiện hay trong hẽm chật chội thì cộng đoàn giáo dân các giáo họ vẫn đều đặn và nhiệt thành đến đọc kinh tại các gia đình trong giáo họ theo sự hướng dẫn của Ban Điều hành Giáo họ mình. Dưới đây là một số hình ảnh.