Giáo xứ La Nang, giáo phận Đà Nẵng

Trong dịp kỉ niệm 23 năm thầy giảng Anrê Phú Yên được tôn phong Chân phước (05.3.2000 – 05.3.2023), sau Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay, cha quản xứ Giuse Đặng Quang Ngọc đã cử hành nghi thức làm phép tượng đài thầy giảng Anre Phú Yên được đặt trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ.