Lễ Bổn Mạng Giới Người Mẹ Và Ca Đoàn Monica 27/8/2018