Thánh lễ Chúa Thăng Thiên và Bế mạc tháng Hoa Đức Mẹ được cử hành vào chiều thứ Bảy vào lúc 16g30 ngày 23/5/2020, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự cùng với quý Cha quản xứ và phó xứ Chính Tòa Đà Nẵng.

Link download album ảnh.