Trong tâm tình những ngày toàn thể Giáo Hội Việt Nam hướng lòng về Đại Hội Đức Mẹ La Vang, Giáo Xứ Chính Toà Đà Nẵng đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Mẹ Lên Trời lúc 17g00, ngày 15/8/2014.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha TĐD kiêm Quản xứ đã mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Mẹ, một cách đặc biệt cầu nguyện cho Ca đoàn Mẹ Lên Trời và Hội Legio Maria của Giáo xứ hôm nay mừng bổn mạng.

Xin mời xem một số hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và kích cỡ lớn tại đây: