Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, Bổn Mạng Giáo Xứ Chính Toà