14/4/2013-14/4/2014 là tròn 1 năm ngày qua đời của Cha Bênêđictô NGUYỄN TẤN KHÓA. Đây là dịp giỗ đầu của Cha. Hôm 9/4/2014, thánh lễ đầu tiên được cử hành tại quê hương của Cha, Giáo xứ Phú Thượng, được biết tiếp sau đó là thánh lễ tại Giáo xứ mà Cha đã có nhiều gắn bó, hy sinh phục vụ, là Giáo xứ Tam Kỳ. Và rồi đúng ngày 14/4 sẽ có thánh lễ tại Giám điểm Tam Mỹ, đây là một giáo họ trực thuộc Giáo xứ Tam Kỳ, nằm ở vị trí cuối cùng về phía Nam của Giáo phận Đà Nẵng, (giáp giới với Giáo phận Quy Nhơn).

Tuy ngày 9/4 rơi vào thứ 4, một ngày thường, nhưng hôm nay là ngày nghỉ toàn quốc, nên đã có rất đông đảo bà con giáo dân tham dự, với sự đồng tế của 17 linh mục. Thánh lễ được chính người con thiêng liêng của Cha Bênêđictô, là Cha Stêphanô Nguyễn Ngọc Nhơn chủ tế. Dưới đây là một số hình ảnh.