Đáp lời mời gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận, ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa, sáng 01/01/2015, cùng mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận, Giáo Xứ Chính Tòa cũng đã hành hương quy tụ về bên Mẹ Trà Kiệu, sang buổi chiều, Giáo Xứ đã có cử hành Lễ Mẹ Thiên Chúa tại Núi Đá Đức Mẹ, sau Thánh Lễ, cộng đoàn phụng vụ tiếp nối bằng giờ Chầu Thánh Thể để vang vọng thêm lời cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, đất nước được thịnh đạt, gia đình an vui hạnh phúc và các giá trị con người được tôn trọng. 

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 Xin mời xem hình đầy đủ và dung lượng lớn tại đây: