Lúc 08g00, Chúa nhật 22/6, lễ Mình và Máu Thánh Chúa, có 68 em sẽ Rước Lễ Lần Đầu. Giáo Xứ xin chúc mừng. (Có thể kích chuột vào hình để tải hình về ở kích cỡ lớn).