Lễ Thánh Phanxicô Xavie – Kỷ Niêm 09 Năm Giám Mục của ĐC Giuse Đặng Đức Ngân 03/12/2016