Vào lúc 17g15 ngày 05.9.2022, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, Cha quản xứ Phêrô Trần Đức Cường đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta – Bổn mạng Ban bác ái xã hội Caritas của giáo xứ.