Lê Thánh Teresa Calcutta, Bổn Mạng Caritas Giáo Xứ 05/9/2018