Chiều ngày 22/3/2014, tại nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, Curia Đà Nẵng mừng lễ ACIES 2014 do Cha Tổng đại diện, linh giám Legio Marie Đà Nẵng chủ sự. Theo truyền thống Legio Mariae trên toàn thế giới, Đại hội Acies được tổ chức hằng năm vào dịp Lễ Truyền Tin. Đây là dịp để mỗi hội viên lặp lại lời tuyên hứa vày quyết tâm thực hành trong đời sống hằng ngày: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con! Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ“.