GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO HẠT ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO

LỊCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN – NĂM 2024

I- ĐỊA ĐIỂM HỌC: Giáo xứ Thanh Đức (45 đường 3/2, Thuận Phước,Hải Châu, ĐN)

II- THỜI GIAN HỌC: Từ 19g30 – 21g00 vào các ngày Thứ HAI, Thứ TƯ & Thứ SÁU

III- LỊCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC:

1- KHÓA 66 (K.I2024):

+ Khai giảng: Thứ Hai, 08/01/2024        + Bế giảng: Thứ Tư, 13/3/2024

2- KHÓA 67 (K.II2024):

+ Khai giảng: Thứ Hai, 08/4/2024          + Bế giảng: Thứ Tư, 29/5/2024

3- KHÓA 68 (K.III2024):

+ Khai giảng: Thứ Hai, 10/6/2024          + Bế giảng: Thứ Tư, 31/7/2024

4- KHÓA 69 (K.IV2024):

+ Khai giảng: Thứ Hai, 16/9/2024          + Bế giảng: Thứ Tư, 06/11/2024

IVTHỦ TỤC ĐĂNG KÝ:

– Giấy Giới Thiệu cần có xác nhận của Cha Quản Xứ sở tại (nếu là giáo dân trong giáo hạt, giáo phận Đà Nẵng) / hoặc có giấy giới thiệu chứng nhận bí tích Rửa tội / Thêm Sức của Cha Quản xứ của người đăng ký (nếu ở ngoài giáo phận Đà Nẵng)

– Nộp Giấy Giới Thiệu tại Nhà Xứ Thanh Đức trước ngày khai giảng 01 tuần

LỊCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA GIÁO LÝ DỰ TÒNG – NĂM 2024

I- THỜI GIAN HỌC: Từ 19g15 – 20g45 vào các ngày thứ BA & thứ NĂM

II- ĐỊA ĐIỂM HỌC: Thay đổi theo từng khóa

III- LỊCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC:

– KHÓA I24: Học tại Giáo xứ CHÍNH TÒA (156 Trần Phú, P. Hải Châu, ĐN)

+ Khai giảng: Thứ BA, 09/01/2024

– KHÓA II24: Học tại Giáo xứ NỘI(40 Đinh Tiên Hoàng, P. Thanh Bình, ĐN)

+ Khai giảng: Thứ BA, 18/6/2024

– KHÓA III24: Học tại Giáo xứ THANH BÌNH(69 Cao Thắng, P. Thanh Bình, ĐN)

+ Khai giảng: Thứ BA, 22/10/2024

IV– THỦ TỤC ĐĂNG KÝ: Nôp đơn đăng ký tại Nhà Xứ Thanh Đức (45 đường 3/2, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, ĐN) trước ngày khai giảng 01 tuần.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2023

L.M. Hạt Trưởng
Phêrô. Hoàng Gia Thành