Theo ý chỉ của Cha Quản xứ, Ban phụng vụ xin được gởi đến Hội Đồng Mục Vụ và Cộng đoàn sinh hoạt phụng vụ từ ngày 28/3/2020 đến 04/4/2020 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng:
1. Không có Thánh lễ và cử hành phụng vụ tập trung giáo dân. Cha Quản xứ sẽ dâng Thánh lễ riêng và được phát trực tuyến trên website Giáo xứ. Thời gian cụ thể:
+ Thứ bảy 28/3: Thánh lễ 17g15
+ Chúa Nhật 29/3: Thánh lễ 07g00 và 15g00 (ĐGM chủ sự)
+ Thứ hai 30/3 đến thứ bảy 04/4: Thánh lễ 17g15.
+ Thứ sáu 03/4: Gẫm Đàng Thánh Giá.
2. Giáo dân không hiện diện tại nhà thờ trong các giờ trên (ngoại trừ nhưng ai có nhiệm vụ được phân công).
3. Các phân công phục vụ Thánh lễ (giúp lễ, đọc sách, bắt hát, truyền thông…) sẽ được BPV thông báo riêng.
4. Phụng vụ Tuần Thánh sẽ được BPV thông báo sau.
Ban Phụng Vụ
————-
Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng sẽ trực tiếp qua các kênh:
▶️ Website: www.octorg.local
▶️ Youtube: www.youtube.com/NhaThoChinhToaDaNang
▶️ Facebook: www.facebook.com/nhathochinhtoadanang