PHỤNG VỤ XUÂN QUÝ MÃO 2023
NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG – 156 TRẦN PHÚ, ĐÀ NẴNG

⛪️ THỨ BẢY 21.01.2023 (30 TẾT):
*17g15: Thánh lễ Tất Niên (trực tuyến)
*21g00: Thánh lễ Giao Thừa.

⛪️ CHÚA NHẬT 22.01.2023 (MỒNG I TẾT): CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
*06g00: Thánh lễ 1
*10g00: Thánh lễ 2 (tiếng Anh)
*17g15: Thánh lễ 3 (trực tuyến)

⛪️ THỨ HAI 23.01.2023 (MỒNG II TẾT): KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ
*06g00: Thánh lễ 1
*17g15: Thánh lễ 2 (+ Mừng Thọ) (trực tuyến)

⛪️ THỨ BA 24.01.2023 (MỒNG III TẾT): THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
*06g00: Thánh lễ 1
*17g15: Thánh lễ 2 (trực tuyến)