GIÁO HẠT ĐÀ NẴNG

LỊCH SÁM HỐI MÙA CHAY 2015

 

THỨ, NGÀY THÁNG

GIỜ

GIÁO XỨ

PHỤ TRÁCH

 

Chúa nhật III Mùa chay

08.3.2015

 

Thứ hai

09.3.2015

 

 

 

 

Thứ ba

10.3.2015

 

 

 

 

Thứ tư

11.3.2015

 

 

 

 

Thứ năm

12.3.2015

19g00

Chính Toà

Phêrô Nguyễn Minh Thắng, OH

 

Thứ sáu

13.3.2015

 

 

 

 

Thứ bảy

14.3.2015

 

 

 

 

Chúa nhật IV Mùa chay

15.3.2015

 

Thứ hai

16.3.2015

19g00

An Hòa

Đa minh Đặng Bá Linh

 

Thứ ba

17.3.2015

19g00

Hoà Thuận

Nguyễn Hữu Trường Sơn

 

Thứ tư

18.3.2015

19g00

Phước Tường

Phêrô Nguyễn Hùng

 

Thứ năm

19.3.2015

Lễ thánh Giuse

 

Thứ sáu

20.3.2015

19g00

Chính Trạch

Giacôbê Hứa Hùng Quang

 

Thứ bảy

21.3.2015

19g00

Nội Hà

Giuse Nguyễn Văn Thú

 

Chúa nhật V Mùa chay

22.3.2015

 

Thứ hai

23.3.2015

19g00

Thanh Bình

Phaolô M.Trần Quốc Việt

 

Thứ ba

24.3.2015

14g00

19g00

Thanh Đức

Tam Tòa

Stêphan Trần Ngọc Nhơn

 

Philipphê Trương Văn Long

 

Thứ tư

25.3.2015

19g00

Ngọc Quang

B. Trần Ngọc Tuyến

 

Thứ năm

26.3.2015

19g00

Chính Tòa

Emmanuel  Nguyễn Tấn Lục

 

Thứ sáu

27.3.2015

19g00

Thanh Đức

B. Hồ Thái Sơn

 

Thứ bảy

28.3.2015

 

 

 

 

Chúa nhật Lễ Lá

29.3.2015

 

Thứ hai Tuần Thánh

30.3.2015

19g00

Hòa Cường

Phan Đình Lượng