Thứ, ngày

Tại Giáo xứ

Giờ

Cha phụ trách

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

 

Thứ năm  04.12.2014

 

 

 

 

Thứ sáu    05.12.2014

Thanh Bình

19g00

Stêp. Trần Ngọc Nhơn

 

Thứ bảy   06.12.2014

 

 

 

 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

 

Thứ hai    08.12.2014

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

Thứ ba     09.12.2014

Phước Tường

19g00

Pet. Hoàng Gia Thành

 

Thứ tư     10.12.2014

An Hòa

19g00

Dom. Đặng Bá Linh

 

Thứ năm 11.12.2014

Thanh Đức

19g00

Pet. Nguyễn Hùng

 

Thứ sáu   12.12.2014

Thanh Bình

19g00

Cao Văn Cường

 

Thứ bảy   13.12.2014

Tam Tòa

19g00

J.B. Hồ Thái Sơn

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

 

Thứ hai   15.12.2014

Chính Tòa

19g00

Jos. Nguyễn Văn Thú

 

Thứ ba    16.12.2014

Hòa Thuận

19g00

Pl. Ng. Hữu Trường Sơn

 

Thứ tư     17.12.2014

Ngọc Quang

19g00

J.B. Trần Ngọc Tuyến

 

Thứ năm 18.12.2014

Hòa Cường

19g00

Pl. Trần Quốc Việt

 

Thứ sáu   19.12.2014

Chính Trạch

19g00

Jac. Hứa Hùng Quang

 

Thứ bảy   20.12.2014

Nội Hà

19g00

Emm. Nguyễn Tấn Lục

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

 

Thứ hai    22.12.2014

Chính Tòa

19g00

Phil. Trương Văn Long

 

Thứ ba     23.12.2014

Thanh Đức

19g00

J.B. Phan Đình Lượng

 

Thứ tư     24.12.2014

 

 

 

 

Thứ năm 25.12.2014

LỄ GIÁNG SINH