LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG – 2022

NGÀYGIỜHỌ VÀ TÊN QUÝ CHA / NHIỆM SỞ CŨNHIỆM SỞ MỚIGHI CHÚ
THỨ BA 04.10.202218g00Cha Tôma Phạm Phú Cường
Phụ tá Xuân Thạnh
Phụ tá Hà Lam– Cha Đại diện GM giới thiệu trong Thánh lễ
– 17g00: khởi hành từ Gx. Tam Kỳ
THỨ TƯ 05.10.202218g00Cha Antôn Đinh Văn Long
Phụ tá An Ngãi
Phụ tá Hoàng PhướcCha Tổng Đại diện giới thiệu trong Thánh lễ
– 16g30: khởi hành từ TGM
THỨ NĂM 06.10.2022 
17g30
Cha Giuse Nguyễn Đình Thiên Ân
Phụ tá Hà Lam
Phụ tá Trà KiệuCha Tổng Đại diện giới thiệu trong Thánh lễ
– 16g15: khởi hành từ TGM
 
THỨ SÁU 07.10.2022
17g00Cha Martinô Phan Văn Luận Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM)
Tân Linh mục
Phụ tá An NgãiCha Tổng Đại diện giới thiệu trước Thánh lễ
– 16g15: khởi hành từ TGM
18g30Cha Đaminh Trần Ngọc Huy
Phụ tá Trà Kiệu
Phụ tá Ái NghĩaCha Tổng Đại diện giới thiệu trong Thánh lễ
– 17g15: khởi hành từ Gx. An Ngãi
CHÚA NHẬT 09.10.202208g00Cha Phêrô Nguyễn Long
Tân Linh mục
Phụ tá Xuân Thạnh– Cha Đại diện GM giới thiệu trong Thánh lễ
– 06g30: khởi hành từ Gx. Tam Kỳ
08g00Cha PX. Nguyễn Ngọc Hiến
Nhà hưu dưỡng linh mục
Quản xứ Thánh Giuse Lao công– Đức Cha chủ sự nghi thức
–  07g30: khởi hành từ TGM
–  09g00: khởi hành đi An Thượng
09g30Cha PX. Nguyễn Văn Thịnh
Quản xứ Thánh Giuse lao công
Quản xứ An ThượngĐức Cha chủ sự nghi thức
– Cơm trưa tại An Thượng
THỨ TƯ 19.10.202214g00Cha Bônaventura Mai Thái
Quản xứ An Thượng
Quản xứ Chính Tòa– Đức Cha chủ sự nghi thức
–  13g50: đoàn rước từ TGM
Cha PX. Lê Đông Nhật
Thư ký – Phó VP.TGM
Phụ tá Chính Tòa15g15: khởi hành đi Vân Đõa
16g30Cha Phêrô Trần Đức Cường
Quản xứ Chính Tòa
Quản xứ Vân Đõa– Đức Cha chủ sự nghi thức
– Cha Stêphanô Nhơn về nhà hưu dưỡng linh mục
08g00Cha Giuse Lê Văn Cường
Du học Pháp
Quản xứ Sơn Trà– Đức Cha chủ sự nghi thức
–  07g30: khởi hành từ TGM
09g00: khởi hành đi Chính Trạch
THỨ NĂM 20.10.2022 
09g30
Cha Gabriel Nguyễn Ngọc Tuấn
Quản xứ Sơn Trà
Quản xứ Chính Trạch– Đức Cha chủ sự nghi thức
–  Cơm trưa tại Chính Trạch
Cha Antôn Ninh về nhà hưu dưỡng linh mục
14g00Cha Gioan B. Hồ Thái Sơn
Du học Mỹ
Quản xứ Hòa Khánh–  Đức Cha chủ sự nghi thức
–  13g20: Khởi hành từ TGM
15g00: khởi hành đi Đông Vinh
16g00Cha Simon Nguyễn Can Trường
Quản xứ Hòa Khánh
Quản xứ
Đông Vinh
–  Đức Cha chủ sự nghi thức
–  Cha Giuse Hướng về TGM
THỨ SÁU 21.10.202208g00Cha Giuse Đỗ Xuân Hướng
Quản xứ Đông Vinh
Quản xứ An Sơn–  Đức Cha chủ sự nghi thức
–  06g15: Khởi hành từ TGM
09g00: khởi hành đi Tam Lãnh
 
10g30
Cha Antôn Nguyễn Thanh Vũ
Quản xứ An Sơn
Quản nhiệm Tam Lãnh– Đức Cha chủ sự nghi thức
–  Cơm trưa tại Tam lãnh
–  13g00: khởi hành đi Phú Quý
Cha GB. Thủy về Gx. Tam Kỳ
14g30Cha Raphael Nguyễn Thế Lân Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM)
Tu viện
Quản nhiệm Phú Quý– Đức Cha chủ sự nghi thức
– Cha Micae Huyên, CRM về tu viện
CHÚA NHẬT
23.10.2022
05g30Cha GB. Nguyễn Công Thủy
Quản nhiệm Tam Lãnh
Phụ tá Tam Kỳ– Cha Đại diện GM giới thiệu trong Thánh lễ

Ghi chú:

  • Xin quý Cha Cựu và Tân Quản xứ, Quản nhiệm tiến hành thủ tục bàn giao trước ngày nghi thức giao-nhận xứ, giáo họ diễn ra. Xin gửi 01 bản “biên bản bàn giao” về VP.TGM. Việc chào thăm và giới thiệu với chính quyền địa phương tùy quý Cha định liệu.
  • Trong những ngày thuyên chuyển quý Cha Quản xứ và Quản nhiệm, TGM có chuẩn bị xe đưa đón quý Cha, khởi hành từ TGM. Xin quý Cha vui lòng báo trước cho Cha quản lý TGM để tiện việc sắp xếp.
  • Xin mời quý Cha Tân Quản xứ và Tân Quản nhiệm (mang áo soutane) đi xe cùng với ĐGM.
  • Trong những ngày thuyên chuyển, xin quý Cha trong Giáo phận, với tình huynh đệ, sắp xếp thời gian cùng đồng hành với anh em, để cầu nguyện và nâng đỡ anh em trong sứ vụ mới.
  • Xin quý Cha và quý giáo xứ, giáo họ chuẩn bị bài chào mừng hoặc cảm ơn ngắn gọn. Mỗi bài phát biểu không quá 05 phút.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2022

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo