⛪️ Thứ Hai 20/4/2020:
🕔 04:45 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
▶️ Youtube: https://youtu.be/h2LxS7FcLL8
🕔 17:15 tại nhà thờ Chính Tòa
▶️ Youtube: https://youtu.be/AToY40MzO4w

⛪️ Thứ Ba 21/4/2020:
🕔 04:45 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
▶️ Youtube: https://youtu.be/rPWcwWn9xQc
🕔 17:15 tại nhà thờ Chính Tòa
▶️ Youtube: https://youtu.be/PmeO6Uwlxm4

⛪️ Thứ Tư 22/4/2020:
🕔 04:45 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
▶️ Youtube: https://youtu.be/yrnoEocrDQg
🕔 17:15 tại nhà thờ Chính Tòa
▶️ Youtube: https://youtu.be/ds22KztUmyE

⛪️ Thứ Năm 23/4/2020:
🕔 04:45 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
▶️ Youtube: https://youtu.be/JqAP55As29A
🕔 17:15 tại nhà thờ Chính Tòa
▶️ Youtube: https://youtu.be/1FJJ0AMegFg

⛪️ Thứ Sáu 24/4/2020:
🕔 04:45 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
▶️ Youtube: https://youtu.be/CwYrUAfnjXc
🕔 17:15 tại nhà thờ Chính Tòa
▶️ Youtube: https://youtu.be/TOZkmOVA7fU

⛪️ Thứ Bảy 25/4/2020:
🕔 04:45 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu
▶️ Youtube: https://youtu.be/JZVNeJU0wuc

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng sẽ tiếp sóng trên các kênh:
▶️ Website: octorg.local
▶️ Youtube: Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Facebook: Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.

Xin mọi người chia sẻ và phổ biến rộng rãi để góp phần mang lại lợi ích thiêng liêng cho tất cả mọi người.

Quý vị đừng quên nhấn vào “Đăng ký” để có những video mới nhất từ Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng. Xin chân thành cảm ơn Quý vị.