Xin nhớ tôi – linh hồn nơi luyện ngục

Ngày và đêm một điệp khúc khẩn cầu

Trần gian hỡi, xin đến nhé vực sâu

Vẫn ngày đêm vọng kinh cầu sám hối.

Xin nhớ tôi – những linh hồn lỗi tội

Cả linh hồn nơi tăm tối hoài mong

Lời kinh cầu lan toả khắp thinh không

Ước chạm tới cung lòng Chúa thương xót

Xin nhớ tôi, bằng lời ca thánh thót

Bằng sẻ chia, bằng dịu ngọt tâm hồn

Lời yêu thương vang vọng cả hoàng hôn

Và thức tỉnh những linh hồn lầm lỡ.

Người ơi người xin người luôn mãi nhớ

Những linh hồn bao lầm lỡ mong chờ

Người hỡi người xin đừng có thờ ơ

Nơi vực sâu tôi mong chờ từng phút.

Xin xót thương linh hồn tôi côi cút

Một lời kinh, thêm một phút nguyện cầu

Để hồn tôi vơi đi những niềm đau

Nơi vực sâu xin cúi đầu đền tạ.

Anna Hạt Bụi

( cảm tác bài hát Xin Nhớ Đến Chúng Tôi của Ns Dấu Chân)