GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

BAN MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG

GIẤY MỜI

Kính gửi :    Quí Cha Quản Xứ

                  Quí Bề Trên Hội Dòng

                  Qui Vị Phụ Trách Hội Đoàn Giáo Phận

                  Qui Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ

 

Kính thưa Quí Cha và Qu‎í vị

Lễ Chúa Thăng Thiên (Chúa Nhật, 17/5/2015) cũng là ngày Giáo hội cầu nguyện cho Mục vụ Truyền Thông Xã Hội

Theo chương trình của Giáo phận, sẽ có cuộc gặp gỡ của các nhân sự liên quan đến lãnh vực Truyền Thông trong toàn Giáo Phận vào dịp Lễ này

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo phận kính mời Uỷ Viên Truyền Thông của Giáo xứ / Hội Dòng / Hội Đoàn tham dự ngày Họp Mặt Truyền Thông của Giáo phận

– Thời gian : từ 9 giờ 00 đến 15 giờ 30 vào Chúa Nhật 17/5/2015

– Địa điểm : tại Toà Giám Mục (156 Trần Phú, Đà Nẵng)

Rất mong sự tham dự của Quí Vị

 

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2015

        TM. Ban Mục vụ Truyền Thông

       Phêrô Hoàng Gia Thành

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỌP MẶT TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN

 NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG

CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN – 17/5/2015

 

9 giờ 00 : Tập trung – Khởi động (tại Hội Trường Toà Giám Mục)

9 giờ 30 :    – Gặp gỡ Đức Giám mục

                 – Trình bày về mục vụ Truyền thông Xã hội

                 – Thảo luận – Tham khảo và đề nghị về công tác và các kế hoạch truyền thông trong Giáo phận

11 giờ 00 : Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc Truyền Thông của Giáo hội

12 giờ 00 : Cơm trưa

14 giờ 00 : Giới thiệu các dự án Truyền thông (Vườn Thư Pháp Kinh Thánh, huấn luyện kỹ năng…)

15 giờ 30 : Bế mạc