Mồng Hai Tết: Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên Và Mừng Thọ 26/01/2020