1. CHỦ ĐÍCH:

 –          Tuần Tam Nhật nhân dịp Đại Lễ mừng 400 năm (1615-2015)Tin Mừng được loan báo và đón nhận tại Việt Nam & bế mạc Năm Thánh Ngân Khánh thành lập Giáo phận Đà Nẵng

–          Mời gọi tâm tình tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa, và tri ân các Đấng Thừa Sai đầu tiên cập bến Cửa Hàn, và các vị Thừa Sai tiếp nối công cuộc loan báo Tin Mừng cho con dân Nước Việt. 

 1. CHỦ ĐỀ:  “CẢM TẠ THIÊN CHÚA VÀ TRI ÂN CÁC ĐẤNG THỪA SAI & TIÊN NHÂN LOAN BÁO, ĐÓN NHẬN TIN MỪNG & CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN”

+ Ngày thứ I (Thứ Hai 19/01/2015): Cảm tạ Thiên Chúa và tri ân các Đấng Thừa Sai, các vị Tiên Nhân loan báo và đón nhận Tin Mừng

+ Ngày thứ II (Thứ Ba, 20/01/2015): Khẩn cầu cho mọi người biết mở lòng đón nhận và sống Tin Mừng  

+ Ngày thứ III (Thứ Tư, 21/01/2015): Với Đức Mẹ Trà Kiệu, cộng đoàn dân Chúa nuôi dưỡng và phát huy truyền thống đạo đức để làm chứng tá Tin Mừng 

 1. THỜI GIAN

–          Từ ngày Thứ HAI 19/01/2015 đến Thứ TƯ 21/01/2015

 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

–          Toàn thể Giáo dân trong Giáo xứ.

–          Thành viên các đoàn thể tông đồ giáo dân, đặc biệt Thanh Thiếu Niên

 1. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

Ÿ 19 giờ 00:           + Xướng kinh

+ Tâm tình cảm tạ & khẩn cầu Thiên Chúa

Ÿ 19 giờ 30:           Suy niệm chủ đề (đọc tài liệu “Niềm vui Tin Mừng” hoặc giảng thuyết)

Ÿ 20 giờ 45:           Chầu phép lành 

 

 

NGÀY THỨ I

 

Cảm tạ Thiên Chúa và tri ân các Đấng Thừa Sai, các vị Tiên Nhân

loan báo và đón nhận Tin Mừng 

 1. Xướng Kinh Chúa Thánh Thần / Kinh Tin / Kinh Cậy / Kinh Mến / Kinh Tin Kính
 2. Lời dẫn:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Chúng ta quy tụ nơi đây trong ngày đầu tiên của tam nhật tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các đấng tiền nhân của chúng ta và khẩn cầu lòng Chúa xót thương cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng chúng ta trong dịp mừng 400 năm đón nhận Tin Mừng của Kitô hữu Việt Nam và bế mạc Năm Thánh mừng kim khánh thành lập giáo phận. Bằng những lời Thánh vịnh, chúng ta cùng tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa đã thương mời gọi chúng ta thành tín hữu trung kiên của Hội Thánh Chúa, tiếp bước cuộc hành trình đức tin tiên nhân chúng ta tiếp nhận và truyền lại.

 

 1. Hát: Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta
 2. Đọc Thánh vịnh

+ Thánh vịnh 23

(ĐC)    Kẻ tay sạch lòng thanh /

            Sẽ được lên núi Chúa

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài /

Làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư /

Nền trái đất người ngự trên biển cả /

Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông./

Ai được lên núi Chúa ? /

Ai được ở trong đền thánh của Người ? /

Đó là kẻ tay sạch lòng thanh /

Chẳng mê theo ngẫu tượng /

Không thề gian thề dối. /

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, /

Được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng /

Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người /

Tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. /

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên /

Cao lên nữa hỡi cửa đền cổ kính, /

Để Đức Vua vinh hiển ngự vào. /

Đức Vua vinh hiển đó là ai ?

Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng, /

Đức Chúa oai hùng khi xuất trận. /

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên /

Cao lên nữa hỡi cửa đền cổ kính, /

Để Đức Vua vinh hiển ngự vào. /

Đức Vua vinh hiển đó là ai ?/

Sáng danh Đức Chúa Cha, / và Đức Chúa Con, /

và Đức Chúa Thánh Thần, /

như đã có trước vô cùng, /

và bây giờ và hằng có, /

và đời đời chẳng cùng. /A-men.

(ĐC)    Kẻ tay sạch lòng thanh /

            Sẽ được lên núi Chúa.

+ Thánh ca Tb 13,2-8

(ĐC)    Hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em /

            Mà suy tôn Chúa là Đức Vua hiển trị muôn đời. /

Chúc tụng Thiên Chúa / Đấng muôn đời hằng sống /

Chúc tụng vương triều Người./

Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương, /

Đẩy xuống âm ty trong long đất sâu thẳm, /

Rồi kéo ra khỏi đại hoạ tiêu vong, /

Chẳng có chi thoát khỏi tay Người. /

Con cái nhà It-ra-en hỡi, /

Nào xưng tụng Chúa trước mặt chư dân. /

Chính Người đã phân tán anh em vào giữa họ, /

Tại đó, / Người đã cho anh em thấy : /

Người là Đấng cao cả muôn trùng. /

Trước toàn thể sinh linh /

Nào hãy suy tôn Chúa ! /

Bởi Người là Chúa Tể, /

Là Thiên Chúa ta thờ, /

Là Thân Phụ của ta, /

Là Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. /

Người đánh phạt vì anh em làm điều gian ác, /

Nhưng rồi lại thương xót anh em hết thảy /

Mà quy tụ anh em về từ giữa chư dân, /

Nơi anh em đã bị phân tán. /

Nếu anh em hết lòng hết dạ trở về với Chúa /

Mà sống theo sự thật trước tôn nhan Người, /

Thì Người sẽ trở lại với anh em, /

Không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa. /

Vậy giờ đây, /

Hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em /

Mà lớn tiếng tạ ơn Người. /

Hãy chúc tụng Người là Chúa công minh chính trực, /

Suy tôn Người là Vua hiển trị thiên thu. /

Phần tôi, / giữa cảnh lưu đày xin xưng tụng Chúa /

Và làm cho dân tội lỗi biết rằng : /

Người là Đấng cao cả quyền năng. /

Tội nhân hỡi mau quay đầu trở lại, /

Trước thánh nhan, / hãy an ở ngay lành,

Biết đâu Người chẳng ưng chẳng nhận /

Mà dủ thương xót phận anh em ? /

Tôi suy tôn Thiên Chúa của tôi, /

Hồn tôi suy tôn Người là Thượng Đế, /

Hân hoan reo mừng Người, / Đấng muôn trùng cao cả, /

Tại Giê-ru-sa-lem, / hết thảy hãy xưng tụng Người. /

Sáng danh Đức Chúa Cha, / và Đức Chúa Con, /

và Đức Chúa Thánh Thần, /

như đã có trước vô cùng, /

và bây giờ và hằng có, /

và đời đời chẳng cùng. /A-men.

(ĐC)    Hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em /

            Mà suy tôn Chúa là Đức Vua hiển trị muôn đời. /

+ Thánh Vịnh 32

 

(ĐC)    Kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen

 

Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, /

Kẻ ngay lành, / nào cất tiếng ngọi khen. /

Tạ ơn Chúa, / gieo vạn tiếng đàn cầm, /

Kính mừng Người, / gảy muôn cung đàn sắt. /

Nào dâng Chúa một khúc tân ca, /

Rập tiếng hoan hô, / nhã nhạc vang lừng. /

Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, /

Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. /

Chúa yêu thích điều công minh chính trực, /

Tình thương Chúa chan hoà mặt đất. /

Một lời Chúa phán  làm ra chín tầng trời, /

Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. /

Chúa dồn đại dương về một chỗ, /

Người đem biển cả trữ vào kho. /

Cả địa cầu phải kính sợ Chúa, /

Mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. /

Vì Người đã phán, / và muôn loài xuất hiện, /

Người ra lệnh truyền, / tất cả được dựng nên. /

Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, /

Người phá tan ‎định chư dân. /

Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, /

‎Ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn. /

Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, /

Hạnh phúc thay dân nào /

Người chọn làm gia nghiệp. /

Từ trời cao nhìn xuống, /

Chúa thấy hết mọi người, /

Từ thiên cung Chúa ngự, /

Chúa dõi theo người thế. /

Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, /

Việc họ làm, Chúa thông suốt cả. /

Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, /

Tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. /

Hão huyền thay, / mong thắng nhờ chiến mã, /

Nó mạnh đến đâu, cũng không cứu nỗi người. /

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, /

Kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, /

Hầu cứu họ khỏi tay thần chết /

Và nuôi sống trong buổi cơ hàn. /

Tâm hồn tôi đợi trông Chúa, /

Bởi Người luôn chở che phù trì. /

Vâng có Người chúng tôi mừng rõ, /

Vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh. /

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,

Như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. /

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con /

Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa /

Từ muôn đời và chính hiện nay /

Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen /

(ĐC)    Kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen

 

 1. Suy niệm: Đọc Tông huấn ‘Niềm vui Tin Mừng’ (Số 1 & 3)
 2. Hát: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la
 3. Đọc kinh Năm Thánh
 4. Chầu Thánh Thể kết thúc

+ Đặt Mình Thánh Chúa

+ Tạ ơn trước Thánh Thể

+ Hát: Này con là đá

+ Hát: Đây nhiệm tích

+ Phép lành Thánh Thể

+ Hát kính Đức Mẹ

 1. Đọc Kinh Cám ơn / Trông cậy / Ba câu lạy

 

 NGÀY THỨ II

 Khẩn cầu cho mọi người

biết mở lòng đón nhận và sống Tin Mừng 

 1. Xướng Kinh Chúa Thánh Thần / Kinh Tin / Kinh Cậy / Kinh Mến / Kinh Tin Kính
 2. Lời Dẫn:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Ngày thứ hai trong tuần tam nhật của cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng chúng ta mừng 400 năm đón nhận Tin Mừng của Kitô hữu Việt Nam và bế mạc Năm Thánh kim khánh thành lập giáo phận, chúng ta cùng hợp lòng trí dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện cho mọi người biết mở lòng đón nhận và sống Tin Mừng. Thiên Chúa đã yêu thương cho chúng ta, từng người, cách này hay cách khác được nghe và nhận Tin Mừng tình thương của Chúa, được làm con cái Chúa và được lớn lên trong vòng tay của Mẹ Hội Thánh. Tin Mừng chúng ta đã lãnh nhận là chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc chúng ta. Mỗi người chúng ta, khi đã lãnh nhận Tin Mừng cũng được mời gọi sống và làm chứng tá cho Tin Mừng đó. Chính cuộc sống của mỗi người, của cộng đồng phải được phúc âm hoá trước tiên, để chúng ta có thể can trường và bền tâm mời gọi anh chị em chung quanh phúc âm hoá cuộc sống của họ và trở nên môn đệ Chúa Kitô. Xin lòng thương xót của Chúa biến đổi và thánh hoá tâm trí và cuộc sống chúng ta để xứng đáng trở nên khí cụ loan báo Tin mừng tình thương của Chúa.

 1. Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la
 2. Đọc Kinh chúc tụng Lòng Chúa thương xót Chúa (của Thánh Faustina)

– Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha.

+ Con tín thác vào Chúa (lặp lại sau mỗi câu xường)

– Lòng thương xót của Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Người. + Con tín thác vào Chúa

– Lòng thương xót của Chúa là mầu nhiệm không hiểu thấu được.

– Lòng thương xót của Chúa là mầu nhiệm không hiểu thấu được

– Lòng thương xót của Chúa phát nguồn từ mầu nhiệm Ba Ngôi cực thánh

– Lòng thương xót của Chúa mọi trí khôn nhân loại và thiên thần không dò được.

– Lòng thương xót của Chúa là nguồn ban mọi sự sống và phúc lộc

– Lòng thương xót của Chúa cao cả hơn các tầng trời

– Lòng thương xót của Chúa là suối nguồn phép lạ và kỳ công

– Lòng thương xót của Chúa phủ đầy vũ trụ

– Lòng thương xót của Chúa xuống trong Ngôi Lời nhập thể

– Lòng thương xót của Chúa phát xuất từ thương tích rộng mở của Thánh Tâm Chúa Giêsu

– Lòng thương xót của Chúa chứa trọn trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, cho chúng con và cách riêng cho kẻ có tội.

– Lòng thương xót của Chúa vô phương hiểu thấu trong việc thiết lập phép Thánh Thể

– Lòng thương xót của Chúa trong việc thành lập Hội Thánh

– Lòng thương xót của Chúa trong bí tích Thánh Tẩy

– Lòng thương xót của Chúa trong việc thánh hoá chúng con được nên công chính qua Chủa Giêsu Kitô

– Lòng thương xót của Chúa đồng hành với chúng con suốt đời

– Lòng thương xót của Chúa ấp ủ chúng con nhất là trong giờ lâm tử

– Lòng thương xót của Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con

– Lòng thương xót của Chúa đồng hành với chúng con mỗi giây phút của cuộc đời

– Lòng thương xót của Chúa che chở chúng con khỏi lửa hoả ngục

– Lòng thương xót của Chúa trong việc hoán cải các tội nhân cứng lòng

– Lòng thương xót của Chúa làm sửng sốt các thiên thần và các Thánh vô phương hiểu thấu

– Lòng thương xót của Chúa vô biên trong mọi mầu nhiệm của Thiên Chúa

– Lòng thương xót của Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh

– Lòng thương xót của Chúa là suối nguồn hạnh phúc và niềm hân hoan của chúng con

– Lòng thương xót của Chúa kêu gọi chúng con từ hư không thành hiện hữu

– Lòng thương xót của Chúa ấp ủ mọi công trình của bàn tay Người

– Lòng thương xót của Chúa là nơi tất cả chúng con được dìm trong đó

– Lòng thương xót của Chúa là nơi nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn tan nát

– Lòng thương xót của Chúa là nguồn hi vọng duy nhất của những linh hồn thất vọng

– Lòng thương xót của Chúa là nơi các tâm hồn yên nghỉ và bình an giữa chốn hãi hùng

– Lòng thương xót của Chúa là niềm vui ngây ngất của những linh hồn thánh thiện

– Lòng thương xót của Chúa gợi lòng cậy trông khi tuyệt vọng

(Lời nguyện chung):

Lạy Cha hằng hữu / trong Cha có lòng thương xót vô hạn / và kho tàng nhân hậu vô biên. / Xin hãy đoái nhìn chúng con và tăng thêm lòng thương xót nơi chúng con / để chúng con khỏi thất vọng và ngã lòng trong những lúc khó khăn / nhưng hết lòng tin tưởng và vâng phục theo thánh ‎y Cha / chính là tình yêu và thương xót. / Amen

 1. Suy niệm: Đọc Tông huấn ‘Niềm vui Tin Mừng’ (Số 6,7 &8)
 2. Hát: Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối
 3. Đọc Kinh Năm Thánh Giáo Phận
 4. Chầu Thánh Thể kết thúc

+ Đặt Mình Thánh Chúa

+ Tạ ơn trước Thánh Thể

+ Hát: Này con là đá

+ Hát: Đây nhiệm tích

+ Phép lành Thánh Thể

+ Hát kính Đức Mẹ

 1. Đọc Kinh Cám ơn / Trông cậy / Ba câu lạy

 

  NGÀY THỨ III

 Với Đức Mẹ Trà Kiệu, cộng đoàn nuôi dưỡng và phát huy truyền thống đạo đức

để làm chứng tá Tin Mừng

 

 1. Xướng Kinh Chúa Thánh Thần / Kinh Tin / Kinh Cậy / Kinh Mến / Kinh Tin Kính
 2. Lời dẫn :

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Trong suốt cuộc hành trình đức tin của chúng ta là đoàn con cái của Chúa tại Giáo phận Đà Nẵng này, sự hiện diện linh thiêng của Mẹ Maria, Đấng Đồng Công cứu chuộc đã được khắc ghi qua việc Đức Mẹ đã hiện ra tại Trà Kiệu, để che chở và đỡ nâng đoàn con cái Chúa trong cơn bách hại, nguy nan. Cùng với Đức Mẹ Trà Kiệu, qua kinh mân côi Năm sự sáng dâng Chúa trong ngày thứ ba của tuần tam nhật mừng 400 năm đón nhận Tin Mừng và bế mạc Năm Thánh Kim Khánh thành lập giáo phận, cộng đoàn chúng ta cùng khẩn cầu Thiên Chúa giúp chúng ta biết luôn nuôi dưỡng và phát huy truyền thống đạo đức của các đấng tiên nhân truyền lại, để tiếp tục như các ngài, làm chứng tá Tin Mừng.

 1. Hát: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa
 2. Lần chuỗi Mân Côi : ‘Năm Sự Sáng’

– Gẫm thứ nhất : Đức Chúa Giê-su chịu phép Rửa tại sông Gio-đan (Mt 3,1-17)

+ Người hướng dẫn :

Gioan Tẩy Giả đã rao giảng và mời gọi dân riêng Chúa sống tâm tình sám hối để đón nhận ân phúc cứu độ : «Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.» Tâm tình sám hối được biểu hiện bằng việc lãnh nhận phép rửa ở sông Gio-đan. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đã đáp lời mời gọi đó, không phải để thống hối lỗi lầm, nhưng để hoà nhập thân phận con người và mở lối cho con người bước vào nguồn ân phúc Nước Trời. Chúa Giêsu là ánh sáng, là cửa ngỏ Nước Trời, là nên tảng và cùng đích ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta được sống ân tình con Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

+ Cộng đoàn :

Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, / cảm tạ Chúa đã đến giải thoát và dẫn lối chúng con vào cuộc sống mới. / Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, / xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu Chúa / luôn biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa truyền dạy,/ đặc biệt trong năm Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng con tân phúc âm hoá đời sống giáo xứ 

 • Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh

– Gẫm thứ hai : Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana (Ga 2, 1-12)

+ Người hướng dẫn :

Bằng sự hiện diện của mình và phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên làm người đã thực sự hoà nhập và cuộc sống nhân loạim cùng những người thân yêu chia sẻ niềm hân hoan, và nỗi buồn lo đời người. Chính ánh sáng quang vinh của Đấng Cứu Thế đã mang lại hân hoan cho những người khốn đốn thất vọng nơi tiệc cưới Cana ngày xưa và trong thế giới hôm nay.

+ Cộng đoàn :

Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, / cảm tạ Chúa đã mời gọi và cho chúng con được hưởng nhờ hồng ân cứu chuộc / được sống đời Kitô hữu hôm nay. / Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, / xin cho chúng con luôn biết tuyên xưng Chúa là ánh sáng cuộc đời chúng con./ Xin cho chúng con luôn sẵn sàng đi theo Chúa, / là Đấng Cứu Chuộc chúng con, /và là Tin Mừng sự sống của chúng con.

 • Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh

– Gẫm thứ ba : Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối(Mc 1, 14)

+ Người hướng dẫn :

Lời loan báo Tin Mừng Cứu rỗi của Đấng Cứu Thế là lời công bố triều đại Nước Trời và hướng dẫn con  đường đạt đến ân phúc thiên đàng là cuộc hoán cải đời sống. Đây không còn là lời mời gọi, mà là điều kiện cần thiết để đạt đến cùng đích đời người là trở về và sống trong tình yêu Thiên Chúa là Chủ Tể và là Cha nhân ái của chúng ta. Nơi Chúa Giêsu Kitô, nhân loại được nhận lãnh Tin Mừng và được hưởng nhờ ân phúc cứu rỗi. Chúa Giêsu là nguồn sáng chiếu soi và thu hút nhân loại về với Thiên Chúa.

+ Cộng đoàn :

            Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế / cảm tạ Chúa đã soi lòng mở trí cho chúng con / được nhìn biết hạnh phúc đích thực của cuộc sống con người / là được thông phần vinh quang với Thiên Chúa / ngay từ trong cuộc sống trần gian này. / Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, / xin cho chúng con luôn biết ghi khắc trong tâm trí sứ điệp yêu thương của Chúa. /

 • Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh

– Gẫm thứ tư : Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi (Lc 9, 28-36)

+ Người hướng dẫn :

Trên núi Tabor, Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang cho các môn đệ, đã mạc khải thiên tính siêu việt của Người cho thế nhân. Cuộc biến hình của Chúa Giêsu và sự xuất hiện của tổ phụ Môsê và ngôn sứ Ê-li-a trong biến cố hiển dung, là bằng chứng tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, nâng đỡ niềm tin cậy mến cho các môn đệ xưa, và cũng là dấu chứng mời gọi chúng ta tín thác cuộc sống và nhưng nỗ lực đời mình để làm vinh danh Thiên Chúa và Nước Trời.

+ Cộng đoàn :

            Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, / cảm tạ Chúa đã thương ân cần săn sóc chúng con / bằng những ân phúc chúng con hằng lãnh nhận trong đời, / và bằng những dấu chứng thời đại / để gọi mời chúng con luôn tỉnh thức trở về với đường ngay nẻo chính. / Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, / xin cho chúng con luôn ghi nhớ rằng / cõi phúc đích thực của đời sống chúng con là Nước Trời, / và con đường dẫn đến Nước Trời / chính là cuộc sống mỗi ngày của chúng con / được thấm đẫm Tin Mừng tình thương của Chúa.

 • Cộng đoàn đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh

– Gẫm thứ năm : Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể (Mt 26, 26-29)

+ Người hướng dẫn :

Trong bữa tiệc ly trước khi chịu khổ hình, với bánh và rượu là lương thực nuôi thân của loài người, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể nuôi hồn tín hữu của Chúa. Mầu nhiệm Thánh Thể cũng là dấu chỉ diễn tả mầu nhiệm Vượt Qua, khi Ngôi Lời Thiên Chúa mặc lấy thân  xác phàm nhân, đem Tin Mừng tình thương và bình an giải thoát nhân loại từ chốn tối tăm tội lỗi vào nơi phúc vinh thiên đường.

+ Cộng đoàn :

Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế / cảm tạ Chúa đã ở lại và dưỡng nuôi chúng con bằng Mình và Máu Thánh Chúa./ Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu / xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn Chúa cứu chuộc chúng con / qua nhiệm tích Thánh Thể tình yêu / để mạnh mẽ và hăng say loan báo và làm chứng cho Tin Mừng tình thương của Chúa / bằng cuộc sống của mỗi người và toàn thể cộng đoàn chúng con.

 1. Suy niệm : Đọc Tông huấn ‘Niềm vui Tin Mừng’ (Số10 &11)
 2. Hát : Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu
 3. Đọc kinh Năm Thánh Giáo Phận
 4. Chầu Thánh Thể kết thúc

+ Đặt Mình Thánh Chúa

+ Tạ ơn trước Thánh Thể

+ Hát : Này con là đá

+ Hát : Đây nhiệm tích

+ Phép lành Thánh Thể

+ Hát kính Đức Mẹ

 1. Đọc Kinh Cám ơn / Trông cậy / Ba câu lạy
 2. Pet. Hoàng Gia Thành

BTT/GP