Vào lúc 05g15 sáng ngày 26.7.2022, Thánh lễ nhớ Thánh GioaKim và Thánh Anna – Bổn mạng Giới Lão Thành, 42 anh em mang tên thánh Gioakim và 583 chị em mang tên thánh Anna.