Vào lúc 05g15 sáng ngày 26.7.2022, Thánh lễ nhớ Thánh GioaKim và Thánh Anna – Bổn mạng Giới Lão Thành, 42 anh em mang tên thánh Gioakim và 583 chị em mang tên thánh Anna.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:508335715248'.