GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG    

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ      HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

        Số: 14/2020/TB/GXCT                                                        

THÔNG BÁO

– Thứ Tư Lễ Tro (26/02/2020)

– Phân công phụ trách Đàng Thánh Giá Mùa Chay 2020

I. THỨ TƯ LỄ TRO (26/02/2020): Giữ chay và kiêng thịt.

– Giáo xứ Chính Tòa: có 02 Thánh lễ: 05g00 sáng và 17g15 chiều như thường lệ.

– Giáo phận: Đức Giám Mục Giáo phận đã quyết định tạm dừng cuộc hành hương về Núi Sọ, thuộc Giáo xứ An Ngãi, trong dịp Lễ Tro năm nay, ngày 26/02/2020..  

II. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH ĐÀNG THÁNH GIÁ MÙA CHAY 2020:

Từ sau Thứ Tư Lễ Tro (26/02/2020), Giáo xứ tổ chức gẫm Đàng Thánh Giá ngoài trời (nếu trời mưa sẽ cử hành trong nhà thờ), vào lúc 19g30 các buổi tối thứ sáu hằng tuần, trong suốt Mùa Chay, theo sự phân công phụ trách như sau:

1. Thứ sáu (28/02/2020): 02 Giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang cùng phụ trách.

2. Thứ sáu (06/03/2020): 02 Giáo họ Emmanuel Triệu và Phaolô Bường cùng phụ trách.

3. Thứ sáu (13/03/2020): 02 Giáo họ Anê Thành và Giuse Viên cùng phụ trách.

4.Thứ sáu (20/03/2020): 02 Giáo họ Micae Hy và Augustinô Huy cùng phụ trách.

5.Thứ sáu (27/03/2020): 02 Giáo họ Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu cùng phụ trách.

6.Thứ sáu (03/04/2020): 02 Giáo họ Đaminh Khảm và Phaolô Lộccùng phụ trách.

7.Thứ sáu (10/04/2020): Tuần Thánh: do Ban Giáo Lý phụ trách.

– Nghi thức bắt đầu lúc 15g45.

– Chuẩn bị suy niệm và bài hát cộng đồng trong 14 chặng, cắt cử người đọc, xướng kinh và bắt hát.

– Chuẩn bị hoạt cảnh về cuộc khổ nạn của Chúa.

Lưu ý chung: Trong mỗi buổi tối Gẫm Đàng Thánh Giá, các Liên Giáo họ phụ trách tự phân công:

– Phân công 03 người cầm Thánh Giá – Đèn hầu.

– Phân công 05 thành viên đại diện của mỗi Giáo họ (nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài) đi trên hành lang nhà thờ, xin chia đều 2 nhóm, đứng đối diện chéo hướng về Thánh Giá (không đứng ngay trước Thánh Giá), để khỏi che tầm nhìn của cộng đoàn dưới sân.

– Phân công ca viên trong Liên Giáo họ bắt hát chuẩn các bài hát, để không xảy ra sự cố làm cộng đoàn lo ra chia trí.

– Phân công thành viên nhận Sách Gẫm Đàng Thánh Giá tại Văn phòng Giáo xứ phát cho cộng đoàn, sau Nghi thức, xin thu gom gởi lại Văn phòng Giáo xứ.

w Giới Người Cha: giúp treo 14 Chặng Đàng Thánh Giá cho các buổi tối Thứ Sáu Gẫm Đàng Thánh Giá trong các Tuần Mùa Chay.

w Ông Ngọc (Ban Âm Thanh): phụ trách âm thanh chung quanh nhà thờ cho các buổi tối Thứ Sáu Gẫm Đàng Thánh Giá các Tuần Mùa Chay và Đại lễ.

w Ông Linh (Ban Ánh Sáng): kiểm tra lại các bóng đèn chung quanh nhà thờ và phụ trách ánh sáng trong các buổi tối Thứ Sáu Gẫm Đàng Thánh Giá.

w Ban Lễ Sinh: phân công từng 02 Lễ sinh tháp tùng Cha chủ sự mỗi buổi tối Gẫm Đàng Thánh Giá.

w Ban Trật tự: phụ trách hướng dẫn nơi để xe và trật tự trong các buổi tối Gẫm Đàng Thánh Giá.

                                       Đà nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2020

                  KHÁN                                              TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ 

        Quản xứ Chính Toà                                                      Trưởng ban

Lm. Phêrô Trần Đức Cường                                         Fx. Nguyễn Văn Hiến