GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

BAN PHỤNG VỤ

                                                                                                    PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ

TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

26/7/2020 – 01/8/2020

 

I. CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN (26/7/2020):

THỨ – NGÀY

PHÂN CÔNG PHỤC VỤ

TRỰC TUYẾN

Thánh lễ 17g00

(Đức Giám mục chủ tế)

+ Bài đọc 1: Nguyễn Xuân Ly

+ Bài đọc 2: Hồ Thị Hồng Hoa

+ Lời nguyện: Đặng Văn Vân

+ Rao lịch, xướng kinh: Nguyễn Văn Nghĩa

+ Hát lễ: CĐ Cêcilia

+ Trật tự: Giới Người Cha (4 người)

Truyền thông Giáo phận

 

II. NGÀY THƯỜNG: Thánh lễ chiều 17g15 (Đức Giám mục chủ tế)

THỨ – NGÀY

PHÂN CÔNG PHỤC VỤ

TRỰC TUYẾN

Thứ hai 27/7/2020

+ Bài đọc 1: Giới Lão Thành

+ Xướng kinh: Nguyễn Hữu Bá

+ Hát lễ: CĐ Thánh Gia (dưới 10 người)

+ Trật tự: Giới Người Cha (2 người)

+ Dự lễ: Giới Lão Thành

Truyền thông Giáo phận

Thứ ba 28/7/2020

+ Bài đọc 1: Nguyễn Thị Kim Dung

+ Xướng kinh: Nguyễn Văn Hiến

+ Hát lễ: CĐ Phanxicô (dưới 10 người)

+ Trật tự: Giới Người Cha (2 người)

+ Dự lễ: GH Đaminh Khảm và Phaolô Lộc (10 người)

Truyền thông Giáo phận

Thứ tư 29/7/2020

+ Bài đọc 1: Đặng Thị Hạng

+ Xướng kinh: Lê Hùng

+ Hát lễ: CĐ Cêcilia (dưới 10 người)

+ Trật tự: Giới Người Cha (2 người)

+ Dự lễ: GH Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu (10 người)

Truyền thông Giáo phận

Thứ năm 30/7/2020

+ Bài đọc 1: Trần Thị Thu Bồn

+ Xướng kinh: Vũ Thị Nhung

+ Hát lễ: CĐ Mônica (dưới 10 người)

+ Chầu Thánh Thể: Giới Người Mẹ (2 người)

+ Trật tự: Giới Người Cha (2 người)

+ Dự lễ: GH Micae Hy và Augustinô Huy (10 người)

Truyền thông Giáo phận

Thứ sáu 31/7/2020

+ Bài đọc 1: Trần Văn Khiêm

+ Xướng kinh: Phạm Ngọc Trung

+ Hát lễ: CĐ Mẹ Lên Trời (dưới 10 người)

+ Trật tự: Giới Người Cha (2 người)

+ Dự lễ: GH Anê Thành và Giuse Viên (10 người)

Truyền thông Giáo phận

Thứ bảy 01/8/2020

+ Bài đọc 1: Nguyễn Hữu Tùng

+ Bài đọc 2: Nguyễn Thị Mùi

+ Lời nguyện: Lâm Thị Tuyết Mai

+ Rao lịch, xướng kinh: Lưu Thị Thu Thủy

+ Hát lễ: CĐ Phanxicô (dưới 10 người)

+ Trật tự: Giới Người Cha (2 người)

+ Dự lễ: GH Emmanuel Triệu + Phaolô Bường (10 người)

Truyền thông Giáo phận

 

III. LƯU Ý:

– Các ban ngành khác (Lễ sinh, Âm thanh, Ánh sáng, Phòng Thánh, Trình Chiếu…) phân công thành viên phục vụ Thánh lễ.

– Giáo dân không hiện diện tại nhà thờ trong các giờ cử hành trên.

– Trưởng giáo họ, ban ngành liên quan phân chia người tham dự và báo với anh em trật tự biết để tiện việc vào cổng.

– Các ca viên và các anh chị phục vụ Thánh lễ lưu ý việc đeo khẩu trang và ngồi giãn cách.

Chính Tòa Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2020

Ban Phụng Vụ