GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ      

HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

        Số: … /2019/TB/GXCT

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2019

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ

II. TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH

III. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: “KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT”

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ (14/04/2019): “Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa”

Buổi sáng Lễ 05g15 – 05g00: Giáo xứ phụ trách nghi thức kiệu lá. – Giới Lão Thành: phụ trách đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi
Lễ 08g00 Thiếu Nhi: Ban Giáo Lý phụ trách.
Lễ 10g00 Tiếng Anh: Ca Đoàn Emmanuel phụ trách.
Buổi chiều Lễ 15g00 – 14g45: Giáo xứ phụ trách nghi thức kiệu lá. – Giới Trẻ: phụ trách đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi …
Lễ 17g00 – Giới Người Cha: phụ trách đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi
Lễ 18g30 – Giới Người Mẹ: phụ trách đọc sách thánh, dâng lễ, xin oi

*Giới Người Mẹ: Sáng thứ bảy (13/04/2019): phân công thành viên đến Phòng Áo giúp chuẩn bị lá cho các Thánh lễ.

1. Nghi Thức Làm Phép Lá & Kiệu Lá Trong Thánh Lễ Sáng 05g15:

w 05g00: bắt đầu Nghi thức Kiệu Lá: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) hướng dẫn nghi thức làm phép lá: kinh khai mạc và kiệu lá tại Núi Đức Mẹ.

w Dẫn đầu đoàn kiệu: là 03 giáo chức (mặc Quốc phục “Áo thụng-khăn đóng” và có mặt lúc 04g30)

– Thánh Giá: Ông Lưu (Gh. Phêrô Lựu)

– Đèn hầu: Ông Đức (Gh.Phaolô Lộc) – Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường)

w Tiếp theo: toàn thể Quý Ông bà trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể sắp xếp thời gian có mặt lúc 04g30 để tham gia đoàn kiệu. (nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài)

w Giới Lão Thành: phụ trách đọc sách Thánh, dâng lễ và xin oi theo lịch phân công của Ban Phụng vụ.

w Giới Người Cha: phân công thành viên phụ trách chiêng trống và ổn định ghế ngồi trong nhà thờ cho đoàn rước + ghế ngồi cho giáo dân bên trong và ngoài nhà thờ, giúp phân phối lá cho giáo dân sau khi làm phép.

w Các vị Trưởng phó 12 Giáo họ: giúp phân phối lá cho giáo dân sau khi làm phép.

w Ban Trật tự: sắp xếp thứ tự đoàn rước, giúp phân phối lá cho giáo dân và hướng dẫn đoàn kiệu lá vào nhà thờ sau nghi thức làm phép lá.

2. Nghi Thức Làm Phép Lá & Kiệu Lá Trong Thánh Lễ Chiều 15g00:

w 14g45: bắt đầu Nghi thức Kiệu Lá:  Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) hướng dẫn nghi thức làm phép lá: kinh khai mạc và kiệu lá tại Núi Đức Mẹ.

w Dẫn đầu đoàn kiệu: là 03 giáo chức (mặc Quốc phục “Áo thụng-khăn đóng” và có mặt lúc 14g15)

– Thánh Giá: Ông Điền (Gh. Đaminh Cẩm)

– Đèn hầu: Ông Bảo (Gh. Anê Thành) – Ông Bá (Gh. Giuse Khang)

w Tiếp theo: toàn thể Quý Ông bà trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể sắp xếp thời gian có mặt lúc 14g15 để tham gia đoàn kiệu.

(nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài)

w Giới Trẻ: tham gia kiệu lá, phụ trách đọc sách Thánh, dâng lễ và xin oi theo lịch phân công của Ban Phụng vụ, giúp phân phối lá cho giáo dân sau nghi thức làm phép lá.

w Giới Người Cha: tham gia đoàn kiệu lá, phụ trách chiêng trống và ổn định ghế ngồi trong nhà thờ cho đoàn rước + ghế ngồi cho giáo dân bên trong và ngoài nhà thờ, giúp phân phối lá cho giáo dân sau nghi thức làm phép lá.

w Ban Trật tự: sắp xếp thứ tự đoàn rước, giúp phân phối lá cho giáo dân và hướng dẫn đoàn rước kiệu lá vào nhà thờ sau nghi thức làm phép lá.

* Kính mong toàn thể Quý Ông bà trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể cố gắng hy sinh thời gian tham gia rước kiệu lá trong 2 Thánh lễ trên.

II. TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH:

1/ THAN KINH LỄ ĐÈN:

(Chúa nhật Lễ Lá 14/04/2019, thứ hai 15/04/2019 và thứ ba 16/04/2019)

Thời gian: bắt đầu lúc 19g30.

Trang phục: Nam mặc âu phục cà-vạt       Nữ mặc áo dài.

Bảng phân công Than Kinh Lễ Đèn:

Thứ tự Lễ Đèn I Chúa nhật Lễ Lá (14/04/2019) Lễ Đèn II Thứ hai (15/04/2019) Lễ Đèn III Thứ ba (16/04/2019)
Gẫm 01 Đức Cha Giuse Cha Quản xứ Cha Phó Giuse
Gẫm 02 Trần Văn Khuyên (Gh.Đaminh Khảm) Lê Thanh Dũng (Gh.Phêrô Lựu) Phan Văn Luyến (Gh.Đaminh Khảm)
Gẫm 03 Thầy Xứ Bùi Thanh Thoại (Gh.Micae Hy) Trương Phúc (Gh.Micae Hy)
Gẫm 04 Võ Văn Hạ (Gh.Phêrô Lựu) Ngô Đình Năm (Gh.Anrê Trông) Nguyễn Thị Đào (Gh.Đaminh Cẩm)
Gẫm 05 Trần Văn Tuấn (Gh.Đaminh Khảm) Đặng Thị Hoàng Oanh (Gh.Đaminh Khảm) Nguyễn Văn Dũng (Gh.Micae Hy)  
Gẫm 06 Nguyễn Văn Nghĩa (Gh.Micae Hy) Lưu Thị Thu Thủy (Gh.Đaminh Cẩm) Nguyễn Xuân Ly (Gh.Augustinô Huy)
Gẫm 07 Phạm Thị Kim Chi (Gh.Augustinô Huy)    Phạm Thị Kim Hiền (Gh.Micae Hy)   Nguyễn Văn Hiến (Gh.Anê Thành)
Gẫm 08 Nguyễn Thanh Thống (Gh.Phaolô Bường)  Nguyễn Thị Kim Thi (Gh.Emmanuel Triệu)        Bùi Thị Ngọc Lan (Gh.Phaolô Bường)   
Gẫm 09 Trần Thị Vân (Gh.Micae Hy) Phạm Minh Thành (Gh.Augustinô Huy) Hồ Quang Thái (Gh.Emmanuel Triệu)      
Gẫm 10  Nguyễn Hữu Thanh (Gh.Anê Thành) Lạc Thiệu Nghiệp (Gh.Phaolô Bường)                Vũ Thị Phương Thảo (Gh.Phaolô Bường) 
Gẫm 11 Phạm Ngọc Trung (Gh.Phaolô Bường)      Nguyễn Hữu Bá (Gh.Giuse Khang)      Hồ Bá Hiệp (Gh.Giuse Viên)  
Gẫm 12 Lê Hùng (Gh.Giuse Viên)     Lê Hưởng (Gh.Anê Thành) Phan Công Lý (Gh.Emmanuel Triệu)      
Gẫm 13 Nguyễn Văn Từ (Gh.Micae Hy)        Lâm Hoàng Bá Đạt (Gh.Giuse Khang)      Lê Thị Ngọc Liệu (Vân) (Gh.Phaolô Bường)
Gẫm 14 Nguyễn Thanh Đức (Gh.Phaolô Lộc)          Hồ Thị Hồng Hoa (Gh.Phaolô Bường)      Nguyễn Thị Thuyên (Gh.Augustinô Huy)
Gẫm 15 Nguyễn Thị Tươi (Gh.Phaolô Bường)    Nguyễn Văn Tín (Gh.Emmanuel Triệu)           Võ Thị Kim Loan (Giới Trẻ)
Than “Thẩm Phán Kinh” Nguyễn Hữu Tùng    (Gh.Giuse Khang) “Thánh Giá Kinh” Vũ Thị Nhung (Gh.Micae Hy) “Thánh Mẫu Thương Khó” Nguyễn T. Thu Huyền (Gh.Phaolô Lộc)
  * Quý ông bà than kinh lưu ý: – Đề nghị quý ông bà than kinh: ngồi đúng vị trí 02 hàng ghế đầu (ở hai cửa hông giữa vào nhà thờ). – Sau mỗi 03 bài gẫm: chỉ đọc “ 01 Kinh Lạy Cha và 05 Kinh Kính Mừng”. – Sau Kinh Kính Mừng thứ 04: 03 người than kinh ra đứng sẵn (sau 2 chú giúp lễ), và tiến lên trước cung thánh, cùng bái, cùng quỳ xuống ghế và bắt đầu than . . . – Khi người thứ 03 than xong: 03 người cùng đứng, chờ chú giúp lễ tắt đèn xong thì cùng bái và đi về chỗ ngồi.  

2/ THỨ TƯ TUẦN THÁNH (17/04/2019):    

Bắt đầu từ 08g00 sáng, các thành viên trong Ban tổ chức Đại lễ Phục Sinh: tiến hành việc lắp ráp Lễ đài, trải thảm + bố trí sắp xếp ghế ngồi trên & dưới Lễ đài + trang trí + dọn vệ sinh.

Ban tổ chức Đại lễ Phục Sinh gồm có:

01. Ban Trật tự:

– Phụ trách lắp ráp lễ đài + treo cờ (bắt đầu thực hiện từ sáng thứ tư 17/04/2019, và thu dọn vào sáng thứ hai 29/04/2019).

– Phụ trách trật tự trong các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”.

– Phụ trách chuẩn bị bệ và lò đốt lửa trong Đêm Canh Thức Vượt Qua.

– Ông Ngọc (Trưởng ban Trật tự) sẽ là người điều hành và chịu trách nhiệm chính trong mọi công việc.

02. Giới Người Cha:

– Lắp ghép bục + trải thảm lễ đài cùng các công việc khác như mọi năm (bắt đầu thực hiện từ sáng thứ tư 17/04/2019, và thu dọn vào sáng thứ hai 29/04/2019).

– Phụ trách chiêng trống trong các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019. Phân công người giật chuông (khi hát “Kinh Vinh Danh” trong đêm Canh Thức Phục Sinh).

– Hỗ trợ trật tự: trong các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019 “Kính Lòng Chúa Thương Xót” (theo sự bố trí của Ban Trật Tự).

– Ông Hạ & một số thành viên: giúp chuẩn bị trước vật tư để lắp ráp mái che Ca Đoàn, cố gắng hoàn thành sớm trước Thứ Tư Tuần Thánh (17/04/2019).

– Ông Hạ (Trưởng Giới Người Cha) là người điều hành tổng quát.

03. Giới Trẻ + Sinh Viên Công Giáo Chính Tòa + Giới Trẻ Phan Sinh:

– Xếp toàn bộ ghế ngồi khu vực trên lễ đài và sân trước lễ đài: trong các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019 “Kính Lòng Chúa Thương Xót” (bao gồm vận chuyển, sắp xếp và thu dọn). Sau Nghi thức & Thánh lễ, xin thu dọn ghế lên sân nhà thờ để có mặt bằng cho Thánh lễ hôm sau.

– Xin oi + cầm dù: trong các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019 “Kính Lòng Chúa Thương Xót” (sau Thánh lễ + Nghi thức, phân công thành viên thu gom tất cả dù về lại VPGX, không để thất lạc hoặc để sót dù tại lễ đài).

– Hỗ trợ trật tự: trong các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019 (theo sự bố trí của Ban Trật Tự).

– Ông Huy (Trưởng Giới Trẻ) là người điều hành tổng quát. Liên hệ Giới Trẻ Phan Sinh theo số điện thoại 0935602918 gặp Bà Vân (phụ trách Giới Trẻ Phan Sinh) để nhờ thông báo giúp.

04. Giới Người Mẹ:

– Phân công lau dọn vệ sinh: các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ Dầu + dọn vệ sinh trước và sau các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”.

– Sáng thứ bảy 20/04/2019: phân công lau dọn vệ sinh bên trong Nhà thờ.

– Sáng thứ hai 29/04/2019 (sau Chúa nhật “Kính Lòng Chúa Thương Xót”): phân công Tổng vệ sinh sau Đại lễ. 

– Bà Lâm Tuyết Minh (Trưởng Giới Người Mẹ) là người điều hành tổng quát.

05. Hội Legio + Đoàn Phan Sinh + Giới Lão Thành:

– Phân công lau dọn vệ sinh: các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ Dầu + dọn vệ sinh trước và sau các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”.

– Sáng thứ hai 29/04/2019 (sau Chúa nhật “Kính Lòng Chúa Thương Xót”): phân công Tổng vệ sinh sau Đại lễ. 

– Bà An Lưu (Hội trưởng Hội Legio) là người điều hành tổng quát.

06. Thăng tiến Hôn nhân + Nhóm Lòng Thương Xót + Vệ sinh tự nguyện: 

– Phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau Thánh lễ Dầu và sau các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”.

– Ông Đức Dũng (Trưởng Thăng tiến Hôn nhân) là người điều hành tổng quát.

07. Ban Ánh Sáng:

– Kiểm tra và thay thế các bóng đèn bị hỏng bên trong nhà thờ và chung quanh khuôn viên nhà thờ + Phụ trách lắp đặt các thiết bị ánh sáng tại lễ đài.

– Mọi công việc hoàn tất trong ngày thứ tư 17/04/2019.

– Thu dọn ánh sáng tại lễ đài vào sáng thứ hai 29/04/2019.

– Ông Bảo Linh (Ban Ánh Sáng) là người điều hành chính.

08. Ban Âm Thanh:

– Ông Ngọc (Ban Âm Thanh): phụ trách âm thanh bên trong và chung quanh nhà thờ.

– Hợp đồng Công ty PC (Anh Nguyễn Phước). Cung cấp âm thanh cho Thánh lễ Dầu 05g30 thứ năm 18/04/2019, Thánh lễ Tiệc Ly 17g00 thứ năm 18/04/2019, Gẫm Đàng Thánh Giá 16g00 và Nghi thức Tưởng niệm 17g00 thứ sáu 19/04/2019, Thánh lễ Đêm Canh Thức Vượt Qua thứ bảy 20/04/2019 + Thánh lễ 17g00 Chúa Nhật Phục Sinh 21/04/2019 + Thánh lễ 17g00 Chúa Nhật 2 Phục Sinh 28/04/2019 “Kính Lòng Chúa Thương Xót” tại lễ đài.

09. Ban Kèn:

– Tham gia trong Thánh lễ làm phép Dầu Thánh: 05g30 Thứ Năm Tuần Thánh 18/04/2019.

– Tham gia trong Thánh lễ Đêm Canh Thức Vượt Qua: 19g00 Thứ Bảy 20/04/2019, trong Thánh lễ này, Ban Kèn chỉ trổi nhạc sau Kinh Vinh Danh, trong lúc rước lễ và cuối lễ.

– Tham gia trong Thánh lễ 17g00 chiều Chúa Nhật Phục Sinh: 21/04/2019.

10. Ông Ngọc (Uỷ viên Phụng vụ):

– Tổ chức thực hiện phông lễ đài cho các Nghi thức và Thánh lễ. Liên hệ với quý Cha về nội dung. Hoàn tất trong ngày thứ tư 17/04/2019 cho Thánh lễ Dầu, và trước các Thánh lễ + Nghi thức suốt Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”.

11. Ông Hùng (Văn Phòng GX):

– Giúp chuẩn bị sơ đồ chỗ ngồi tại khu vực lễ đài cho các Nghi thức và Thánh lễ suốt Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh + Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 28/04/2019 “Kính Lòng Chúa Thương Xót”, và bàn giao cho các Đơn vị liên quan.

12. Ban Trình Chiếu:

– Thực hiện trình chiếu bài hát cho các Thánh lễ trong nhà thờ.

13. Ông Thơm (Uỷ viên Truyền thông):

– Liên hệ với Cha Quản xứ và Cha Phó Giuse để chuẩn bị truyền thông cho Đại lễ.

14. Ông Quyền: giúp chưng hoa và cây cảnh trước Lễ đài.

15. Ban Lễ sinh: phân công giúp lễ.

w Thừa Tác viên ngoại thường cho rước lễ: 19g00 tối thứ tư (17/04/2019) đến nhà thờ tham dự tĩnh tâm.

3/ THỨ NĂM TUẦN THÁNH (18/04/2019):    

v Buổi Sáng: Thánh Lễ Làm Phép Dầu lúc 05g30 (tại Lễ đài):

  (Thánh lễ do Đức Giám Mục đồng tế cùng các Linh mục trong Giáo phận)

w Đoàn Quốc phục “Áo thụng-khăn đóng”: yêu cầu Quý chức có mặt đông đủ trước 05g00 để kịp chuẩn bị Quốc phục tham gia đoàn rước từ Tòa Giám Mục.

– Thánh Giá: Ông Hưởng (Gh. Anê Thành).

– Đèn hầu: Ô. Bình (Trưởng Gh.Giuse Viên) – Ô. Thu (Phó Gh.Phaolô Lộc)

– Lọng hầu Thánh Giá: Ông Tuấn (Trưởng Gh.Micae Hy)

– Lọng hầu Đức Giám Mục: Ông Dũng (Trưởng Gh.Phaolô Bường)

– 03 lọng hầu rước Dầu Thánh về TGM cuối Thánh lễ:

Ông Dũng (Gh.Micae Hy),Ông Bảo (Gh.Anê Thành), Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu).

– Các Ông Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại: xin mặcQuốc phục “Áo thụng-khăn đóng” tham gia đoàn rước, vị Trưởng Phó Giáo họ nào bận việc đột xuất, đề nghị cử ủy viên nam trong Ban Điều hành Giáo họ mặc Quốc phục thay thế.

w Đoàn dâng lễ: do Cô Phương (Ban Phụng vụ) phụ trách hướng dẫn.

Dâng Bánh Rượu Ô. Hạ (Gh.Phêrô Lựu) Ô. Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)
Dâng hoa nến do Cô Phương (Ban Phụng vụ) mời.
Tập dâng lễ: đúng 19g30 tối Thứ Tư Tuần thánh 17/04/2019 tại lễ đài.

w Thừa Tác viên ngoại thường cho rước lễ: 05g30 sáng thứ năm (18/04/2019) tham dự Lễ Dầu để được Đức Giám Mục Giáo Phận ban phép thi hành Tác vụ Thánh Thể trong năm 2019.

w Ban Kèn hơi: tham gia đoàn rước từ Tòa Giám Mục như mọi năm.

w Giới Người Cha: phụ trách chiêng trống và hỗ trợ trật tự.

w Giới Trẻ + Sinh viên Công giáo + Giới Trẻ Phan Sinh: phụ trách cầm dù khi rước lễ, hỗ trợ trật tự và sau Thánh lễ Dầu trang hoàng Nhà Tạm tại Hội trường Giáo xứ.

w Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong các Nghi thức và Thánh lễ suốt Tuần Thánh.

w Các Ban Lễ sinh, Âm thanh, Ánh sáng: phụ trách công việc như thường lệ.

Sau Thánh Lễ Dầu:

w Giới Trẻ: phụ trách trang hoàng Nhà Tạm tại Hội Trường (xin thu dọn Nhà Tạm vào sáng thứ bảy 20/04/2019).

w Ban Tổ chức Đại lễ Phục Sinh: tiếp tục công việc tại lễ đài.

v Buổi Chiều: Thánh Lễ Tiệc Ly lúc 17g00 (tại lễ đài):

w Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

w Đoàn rước Chủ tế ra lễ đài: gồm có:

– Thánh Giá – Đèn hầu (Áo thụng-khăn đóng)

Thánh Giá: Ông Dũng (Gh. Phaolô Bường)

Đèn hầu: Ông Hưng (Gh.Anrê Trông) – Ông Bá (Gh.Giuse Khang)

– 12 Giáo chức (Nam mặc âu phục, Nữ mặc áo dài) trong Nghi thức Rửa chân: Bà Lưu (Gh.Đaminh Cẩm), Bà Thuyên (Phó Gh.Augustinô Huy), Bà Mùi (Phó Gh.Giuse Khang), Bà Như Mai (Ủy viên Caritas Gh.Phêrô Lựu), Bà Tươi (Thư ký Gh.Phaolô Bường), Bà Nha Trang (Ủy viên Caritas Gh.Phaolô Lộc), Ông Cảnh (Ủy viên Gh.Đaminh Khảm), Ông Dũng (Phó Gh.Micae Hy), Ông Bảo (Phó Gh.Anê Thành), Ông Thông (Ủy viên Caritas Gh.Emmanuel Triệu), Ông Năm (Phó Gh.Anrê Trông), Ông Dũng (Phó Gh.Giuse Viên).

Tham gia đoàn rước:

– Các Ông Trưởng Phó 12 Giáo họ và các Ủy viên nam trong Ban Điều hành Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục “Áo thụng-khăn đóng” tham gia đoàn rước.

*Lưu ý: Quý vị tham gia đoàn rước Quốc phục có mặt sớm trước 16h30 để kịp chuẩn bị, nếu các Trưởng Phó Giáo họ mặc âu phục để tham dự Rửa chân, thì các ủy viên trong Ban Điều hành Giáo họ mặc Quốc phục thay thế.

– Quý Ông bà trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể cùng tham gia đoàn rước.       (nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài)

– Các Thừa Tác Viên ngoại thường cho rước lễ tham gia đoàn rước.

w Dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

w Ban Lễ sinh: chuẩn bị 12 ghế ngồi trên lễ đài (trong nghi thức rửa chân).

w Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh: Bài đọc 01: Ông Ly (Trưởng Gh.Augustinô Huy)
Bài đọc 02: Bà Hoàng Thị Lệ Huyền (Gh.Đaminh Cẩm)
Lời nguyện Tín hữu: Ông Phạm Ngọc Trung (Gh.Phaolô Bường)
Dâng lễ: Dâng hương Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)
Bánh rượu Ông Bảo (Phó Gh.Anê Thành) Ông Đạo (Trưởng Gh.Emmanuel Triệu)
Dâng hoa Dâng nến Cô Phương (Ban Phụng vụ) mời.
Tập dâng lễ: đúng 19g30 tối Thứ Tư Tuần Thánh 17/04/2019 tại lễ đài.

w Chuẩn bị Lời nguyện Tín hữu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

w Giới Trẻ + Sinh viên Công Giáo + Giới Trẻ Phan Sinh:

– Phụ trách sắp xếp ghế ngồi và thu dọn như đã phân công ở phần trên.

– Phụ trách xin oi (giúp đem các oi đựng tiền ra trước lễ đài).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ và hỗ trợ trật tự trong Thánh lễ.

w Giới Người Cha:

– Phụ trách chiêng trống và hỗ trợ trật tự.

w Thăng tiến Hôn nhân: phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau mỗi Thánh lễ + Nghi thức.

w Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

w Ông Hùng (BTV) và Bà Thủy (BTV): chuẩn bị sẵn nến (có lồng che gió) cho Đoàn rước gồm: Đoàn Quốc Phục, các Thừa Tác viên ngoại thường cho rước lễ sẽ theo Đoàn Chủ tế rước Chúa về Nhà Tạm sau khi rước lễ xong.

w Ban Lễ sinh, Âm thanh, Ánh sáng và Cây cảnh: phụ trách công việc như mọi năm.

v Buổi Tối: Các Phiên Chầu Vườn Giết-sê-ma-ni (sau Thánh lễ Tiệc Ly):

w Phiên 01: (18g00 – 19g00): Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường và Ca Đoàn phụ trách theo Mẫu Chầu số 01.

w Phiên 02: (19g00 – 20g00): Giới Lão Thành và Hội Bác Ái Vinh Sơn cùng phụ trách theo Mẫu Chầu số 02.

w Phiên 03: (20g00 – 21g00): Ban Giáo Lý + Ban Phụ Huynh Giáo Lý + Thiếu Nhi Thánh Thể cùng phụ trách theo Mẫu Chầu số 03.

w Phiên 04: (21g00 – 22g00): Giới Người Cha và Giới Người Mẹ cùng phụ trách theo Mẫu Chầu số 01.

w Phiên 05: (22g00 – 23g00): Giới Trẻ + Sinh Viên Công Giáo + Giới Trẻ Phan Sinh + Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách theo Mẫu Chầu số 02.

w Phiên 06: (23g00 – 24g00): Nhóm Lòng Thương Xót + Hội Lêgiô và Đoàn Phan Sinh cùng phụ trách theo Mẫu Chầu số 03.

Xin lưu ý:

– Ông Ngọc (Ban Âm Thanh): chuẩn bị sẵn micrô trong Hội Trường trước Thánh lễ Tiệc Ly, để khi rước kiệu Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm là Chầu Phiên 01 ngay.

– Ca đoàn: cử người trực đàn trong mỗi phiên Chầu, có các mẫu Chầu Thánh Thể đã được in sẵn.

– Sau Phiên Chầu cuối cùng (từ 24g00): Chầu riêng trong thinh lặng, tuyệt đối không được giật chuông – đàn hát – đọc kinh lớn tiếng trong thời gian này.

4/ THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19/04/2019):    

v Buổi Sáng: không có Thánh lễ.

w Chầu Mình Thánh Chúa: chầu riêng hoặc theo đoàn thể (trong thinh lặng).

w Giới Người Cha:

– Treo 14 Chặng Đàng Thánh Giá chung quanh Nhà thờ (xin tháo xuống sau khi kết thúc).

Ông Hạ: Chuẩn bị cây Thánh Giá bằng gỗ có treo khăn tím để các Giới – Ban ngành vác khi gẫm Đàng Thánh Giá (xin cất lại vào kho sau kết thúc).

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): hướng dẫn và phân chia các Giới – Ban – Đoàn thể vác Thánh Giá.

v Buổi Chiều: Đàng Thánh Giá và Nghi Thức Tưởng Niệm.

a. Gẫm Đàng Thánh Giá (16g00): Gẫm xong 14 Chặng Đàng Thánh Giá mới bắt đầu Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa.

w 15g30 bắt đầu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): hướng dẫn cộng đoàn sắp xếp đội hình tại Núi Đức Mẹ và bắt kinh khai mạc.

w Đoàn Quốc phục “Áo thụng-khăn đóng”: yêu cầu Quý chức Trưởng Phó 12 Giáo họ mặc Áo thụng-khăn đóng (nếu bận việc thì nhờ các Ủy viên BĐH Giáo họ thay thế), và có mặt đông đủ trước 15g00 để kịp chuẩn bị Quốc phục – sắp xếp đội hình gẫm Đàng Thánh Giá.

w Vác Thánh Giá:

– Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Micae Hy) + Ông Luyến (Gh. Đaminh Khảm)

– Đèn hầu: Ô. Đức (Gh.Phaolô Lộc) – Ô. Trung (Phó Gh.Phaolô Bường)

– Ban Phụng Vụ sẽ mời đại diện các Giới – Ban – Đoàn thể vác Thánh giá tại các chặng (sẽ thông báo sau).

– Các Ông Bà Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục “Áo thụng-khăn đóng” tham gia đội hình gẫm Đàng Thánh Giá.

w Ban Giáo lý: phụ trách bài suy niệm, cắt cử người đọc & bắt hát cộng đồng.

w Ca đoàn: cử người đệm đàn trong Đàng Thánh Giá (phối hợp với Ban Giáo Lý).

w Giới Người Cha:

– Phân công thành viên nhận sách gẫm Đàng Thánh Giá tại Văn phòng Giáo xứ và phân phát cho cộng đoàn (xin thu gom lại sau Nghi thức).

– Ông Hạ (Trưởng Giới Người Cha): nhớ chuẩn bị Cây Thánh Giá để vác đi trong Nghi Thức Gẫm Đàng Thánh Giá.

w Ban Trật tự, Giới Người Cha + Giới Trẻ + Sinh viên Công Giáo + Giới Trẻ Phan Sinh: phụ trách trật tự.

b. Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa (17g00):

w Kinh khai mạc và dẫn Nghi thức: Ô. Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

w Đoàn Quốc phục lưu ý: sau Gẫm Đàng Thánh Giá: 24 vị trong đội hình Quốc phục gẫm Đàng Thánh Giá vào sân Tòa Giám Mục rước đoàn đồng tế ra lễ đài.

 w Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh: Bài đọc 01 Ông Võ Văn Hạ (Gh.Phêrô Lựu)
Bài đọc 02 Bà Nguyễn Hứa Thiên Dung (UV.Giáo Lý)
Dẫn các lời cầu: Thầy giúp lễ đọc

w Giới Trẻ + Sinh viên Công giáo + Giới Trẻ Phan Sinh:

– Phụ trách sắp xếp ghế ngồi và thu dọn như đã phân công ở phần trên.

– Phụ trách xin oi (giúp đem các oi đựng tiền ra trước lễ đài).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ và hỗ trợ trật tự trong Thánh lễ.

w Giới Người Cha:

– Phụ trách chiêng trống và hỗ trợ trật tự.

w Thăng tiến Hôn nhân: phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau mỗi Thánh lễ + Nghi thức.

w Ban Trật tự: phụ trách giữ xe và trật tự trong Nghi thức.

– Lưu ý: việc hôn kính Thánh Giá trong lúc đang cử hành nghi thức chỉ dành cho Thừa Tác viên ngoại thường, Ban Thường vụ và Trưởng phó 12 Giáo họ.

w Ban Lễ sinh: phụ trách trang trí bục để hôn kính Thánh Giá.

w Ban Âm thanh, Ánh sáng và Ban Cây cảnh: phụ trách công việc như mọi năm.

5/ THỨ BẢY TUẦN THÁNH (20/04/2019):    

v Buổi Sáng: không có Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục hôn kính Thánh Giá.

w Để chuẩn bị cho Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh, trong buổi sáng hôm nay:

– Hội Legio + Đoàn Phan Sinh + Giới Trẻ Phan Sinh + Thăng tiến Hôn nhân + Giới Lão Thành + Nhóm Lòng Thương Xót + Nhóm Vệ sinh: tổng vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ.

– Giới Người Mẹ: tổng vệ sinh bên trong nhà thờ.

– Giới Người Cha: dựng phông Chúa Phục Sinh bên trong Nhà thờ.

– Ban Trật Tự: chuẩn bị bệ và lò đốt lửa trong Đêm Canh Thức Vượt Qua.

v BUỔI TỐI: THÁNH LỄ ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA (19g00):

w Kinh khai mạc + Dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ)

w Đoàn rước Quốc phục ” khăn đóng”: yêu cầu có mặt trước 18g30 để kịp chuẩn bị Quốc phục và tập trung tại Tòa Giám Mục để rước Đoàn chủ tế ra lễ đài.

– Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

– Đèn hầu: Ô. Bình (Trưởng Gh.Giuse Viên) – Ô. Thu (Phó Gh.Phaolô Lộc)

– Các ông bà Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục “Áo thụng-khăn đóng” tham gia đoàn rước.

Đoàn Quốc phục lưu ý:

– Khi rước Đoàn Chủ tế ra làm phép nến Phục sinh, cả đoàn Quốc phục cùng đi (mang theo nến) nhưng không cầm Thánh Giá + Đèn hầu. Khi rước về thì có Thánh Giá + Đèn hầu.

w Cùng tham gia Đoàn rước Quốc phục:

– Toàn thể Quý Ông bà trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể tham gia đoàn rước.      (nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài)

– Các Thừa Tác viên ngoại thường cho rước lễ.

w Ban Kèn hơi: tham gia trong đoàn rước như mọi năm. Trong Thánh lễ, chỉ trổi nhạc sau Kinh Vinh Danh, trong lúc rước lễ và cuối lễ.

w Phân công Phụng vụ:

  Đọc Sách Thánh: Bài đọc 01 Ông Nguyễn Văn Tuấn (Gh.Micae Hy)  (St 1,1-2,2) (trang 527-529)
Bài đọc 02 Bà Vũ Thị Nhung (Giới Người Mẹ)  (St 22,1-18) (trang 530-531))
Bài đọc 03 Ông Lâm Hoàng Bá Đạt (Ủy viên Thánh Nhạc)  (Xh 14,15-15,1a) (trang 532-533)
Bài đọc 04 Bà Ngô Thị Hồng Hạnh (UV.Gh.Đaminh Khảm)  (Ed 36,16-17a.18-28) (trang 539)
Bài đọc 05 (Thánh thư) Dòng Thánh Phaolô (Rm 6,3-11) (trang 541)  
Lời nguyện Tín hữu: Bà Lâm Tuyết Minh (Thư ký Gh.Micae Hy)
Dâng lễ: Dâng hương Ông Hưởng (Trưởng Gh.Anê Thành)
Bánh rượu Ông Điền (Phó Gh.Đaminh Cẩm) Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường)
Dâng hoa Dâng nến Cô Phương (Ban Phụng vụ) mời.
Tập dâng lễ: đúng 19g30 tối thứ sáu 19/04/2019 tại lễ đài.

w Ông Hùng (BTV) và Bà Thủy (BTV): chuẩn bị nến cho Ban Thường Vụ, Trưởng phó 12 Giáo họ và 15 Thừa Tác viên ngoại thường.

w Ban Lễ Sinh: tập các nghi thức trong Tuần Thánh thật kỹ để giúp phụng vụ sốt sắng.

w Giới Trẻ + Sinh viên Công giáo + Giới Trẻ Phan Sinh:

– Phụ trách sắp xếp ghế ngồi và thu dọn như đã phân công ở phần trên.

– Phân công thành viên giúp Phòng Thánh chuẩn bị bàn thờ, chưng hoa nến, trang hoàng bàn thờ sau nghi thức làm phép nến Phục Sinh.

– Phụ trách xin oi (giúp đem các oi đựng tiền ra trước lễ đài).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ (thu gom dù về Văn phòng GX sau Thánh lễ ) và hỗ trợ trật tự.

w Giới Người Cha:

– Ổn định chổ ngồi cho những cụ già và người tàn tật.

– Phụ trách chiêng trống và trật tự trong Thánh lễ.

– Phân công thành viên giúp Phòng Thánh chuẩn bị bàn thờ, chưng hoa nến, trang hoàng bàn thờ sau nghi thức làm phép nến Phục Sinh.

w Thăng tiến Hôn nhân: phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau mỗi Thánh lễ + Nghi thức.

w Ban Trật tự:

– Phụ trách trật tự trong Thánh lễ.

– Giúp ổn định chổ ngồi cho những cụ già và người tàn tật.

– Phụ trách bệ và lò đốt lửa Phục Sinh.

w Các Ban Âm thanh, Ánh sáng và Ban Cây cảnh: phụ trách công việc như mọi năm.

6/ CHÚA NHẬT PHỤC SINH (21/04/2019):   

v Buổi Sáng: có 03 Thánh lễ trong nhà thờ như thường lệ:

– Thánh lễ 06g00 do Giới Lão thành phụ trách (trong Nhà thờ)

– Thánh lễ 08g00 do Ban Giáo lý phụ trách (trong Nhà thờ)

– Thánh lễ 10g00: tiếng Anh (trong Nhà thờ)

v Buổi Chiều: chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17g00 tại lễ đài do Giáo xứ phụ trách.

w Kinh khai mạc, dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện tín hữu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

w Đoàn rước Quốc phục từ Tòa Giám Mục tiến ra lễ đài gồm có:

– Thánh Giá – Đèn hầu (mặc Quốc phục):

Thánh Giá: Ông Hưởng (Gh.Anê Thành)

Đèn hầu: Ông Hạ (Phó Gh.Phêrô Lựu) – Ông Bình (Trưởng Gh.Giuse Viên)

– Lọng hầu (mặc Quốc phục):

Lọng Thánh Giá: Ô. Lưu (Trưởng Gh.Phêrô Lựu)

Lọng Chủ tế: Ô. Hưng (Trưởng Gh.Anrê Trông)

w Cùng tham gia đoàn rước Quốc phục:

– Các Ông Bà Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước.

*Lưu ý: Quý vị tham gia đoàn rước Quốc phục có mặt sớm trước 16h30 để kịp chuẩn bị, nếu các Trưởng Phó Giáo họ bận việc đột xuất không thể tham dự được, các ủy viên trong Ban Điều hành Giáo họ có thể thay thế.

– Quý Ông bà trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể cùng tham gia đoàn rước.       (nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài)

– Các Thừa Tác viên ngoại thường cho rước lễ.

w Ban Kèn hơi: tham gia trong đoàn rước.

w Phân công Phụng vụ:

Đọc Sách Thánh: Bài đọc 01: Ông Võ Khắc Cảnh (UV.Gh.Đaminh Khảm)
Bài đọc 02: Bà Lê Thị Nha Trang (Gh.Phaolô Lộc)
Lời nguyện Tín hữu: Anh Lê Quốc Huy (Giới Trẻ)
Dâng lễ: Dâng hương Ông Trung (Gh.Phaolô Bường)
Bánh rượu Ông Thiện (UV.Caritas Gh.Đaminh Cẩm) Ông Dũng (UV.PH.GiáoLý Gh.Phêrô Lựu)
Dâng hoa Dâng nến Cô Phương (Ban Phụng vụ) mời.
Tập dâng lễ: đúng 19g30 tối thứ sáu 19/04/2019 tại lễ đài.

w Giới Trẻ + Sinh Viên Công Giáo Chính Tòa + Giới Trẻ Phan Sinh:

– Phụ trách sắp xếp ghế ngồi và thu dọn như đã phân công ở phần trên.

– Phụ trách xin oi (giúp đem các oi đựng tiền ra trước lễ đài).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ (thu gom dù về Văn phòng GX sau lễ), hỗ trợ trật tự.

w Giới Người Cha:

– Ổn định chổ ngồi cho những cụ già và người tàn tật.

– Phụ trách chiêng trống và hỗ trợ trật tự trong Thánh lễ.

w Thăng tiến Hôn nhân: phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau mỗi Thánh lễ + Nghi thức.

w Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

w Các Ban ngành còn lại: Âm thanh, Ánh sáng phụ trách công việc như thông lệ.

X SÁNG THỨ HAI (22/04/2019): các Giới – Hội đoàn phân công dọn vệ sinh sau Đại lễ:

– Hội Legio + Đoàn Phan Sinh + Thăng tiến Hôn nhân + Giới Lão Thành + Nhóm Lòng Thương Xót + Nhóm Vệ sinh tự nguyện: tổng vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ.

– Giới Người Mẹ: tổng vệ sinh bên trong nhà thờ.

III. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (28/04/2019):  “Kính Lòng Thương Xót Chúa”

v Buổi Sáng: có 03 Thánh lễ trong nhà thờ như thường lệ:

– Thánh lễ 05g15 do Giới Lão thành phụ trách (trong Nhà thờ)

– Thánh lễ 08g00 do Ban Giáo lý phụ trách (trong Nhà thờ)

– Thánh lễ 10g00: tiếng Anh (trong Nhà thờ)

v Buổi Chiều: chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17g00 do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự tại Lễ đài do Giáo xứ phụ trách, có đoàn rước Thánh Giá – Đèn hầu.

w Kinh khai mạc và dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

w Đoàn rước ra lễ đài gồm có:

  – Thánh Giá – Đèn hầu (mặc âu phục):

Thánh Giá: Ông Lưu (Trưởng Gh.Phêrô Lựu)

Đèn hầu: Ô. Hạ (Gh.Phêrô Lựu) – Ô. Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

– Lọng hầu Thánh Giá (mặc âu phục): Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

– Lọng hầu chủ tế (mặc âu phục): Ông Hưởng (Gh.Anê Thành)

– Quý Ông bà trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể tham gia đoàn rước từ Tòa Giám Mục.    (nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài)

– Các Thừa Tác viên ngoại thường cho rước lễ.

Lưu ý: xin quý vị có mặt sớm tại Văn phòng Giáo xứ  trước 16g30 để kịp chuẩn bị.

w Phân công Phụng vụ: do Nhóm Lòng Thương Xót Giáo xứ Chính Tòa và các Giáo xứ anh em có Nhóm Lòng Thương Xót phụ trách.

– Bà Vĩnh Cung (Đại diện Nhóm Lòng Thương Xót Chính Tòa): thông báo cho các Giáo xứ có Nhóm Lòng Thương Xót về việc phân chia người đọc Sách Thánh, đọc Lời nguyện Tín hữu và Dâng lễ vật.

w Giới Trẻ + Sinh Viên Công Giáo + Giới Trẻ Phan Sinh:

– Phụ trách sắp xếp ghế ngồi và thu dọn như đã phân công ở phần trên.

– Phụ trách xin oi (giúp đem các oi đựng tiền ra trước lễ đài).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ (thu gom dù về Văn phòng GX sau lễ) + hỗ trợ trật tự.

w Giới Người Cha:

– Ổn định chổ ngồi cho những cụ già và người tàn tật.

– Phụ trách chiêng trống và hỗ trợ trật tự trong Thánh lễ.

w Thăng tiến Hôn nhân: phân công thành viên thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ sau mỗi Thánh lễ + Nghi thức.

w Ban Trật tự: giữ xe và trật tự trong Thánh lễ.

w Ban Âm thanh: phụ trách âm thanh.

w Ban Ánh sáng: phụ trách ánh sáng.

w Các Ban còn lại: phụ trách mọi công việc như đã phân công trong các Thánh lễ ở phần trên.

X SÁNG THỨ HAI (29/04/2019):

w Ban Trật tự + Trợ táng + Giới Người Cha: tập trung để thu dọn lễ đài.

w Hội Legio + Đoàn Phan Sinh + Ban Thăng tiến Hôn nhân + Giới Lão Thành + Nhóm Lòng Thương Xót + Nhóm Vệ sinh tự nguyện: tổng vệ sinh các khu vực hành lang và chung quanh nhà thờ.

w Giới Người Mẹ: tổng vệ sinh bên trong nhà thờ.

                                                                    Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2019  

                  KHÁN                                             TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ 

        Quản xứ Chính Tòa                                                     Trưởng ban

Lm. Phêrô Trần Đức Cường                                        Fx. Nguyễn Văn Hiến