Trọng kính Đức Cha Giuse,  

Con xin được đại diện cho cộng đoàn Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng xin dâng lên Đức Cha lời chúc mừng chân thành nhân ngày mừng kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng Giáo hội và bổn mạng Đức Cha.

Nguyện xin Chúa nhờ lời bầu cử của thánh Giuse ban cho Đức Cha nhiều ơn lành hồn xác, nhất là ơn khôn ngoan để lèo lái con thuyền Giáo hội mang tên Đà Nẵng.

Chúng con  biết, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Với đời mục tử, Đức Cha đối diện với nhiều khó khăn, mang nhiều lo âu, mong mỏi sự tốt lành cho đoàn chiên, cách riêng đoàn chiên Giáo xứ Chính tòa chúng con, là con tim của Đức Cha.

Hằng ngày trong Thánh lễ, chúng con đều cầu nguyện cho Đức Cha.

Chúng con xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con sống đức tin ngày càng trưởng thành và vững mạnh hơn.

Một lần nữa, với tâm tình con thảo, chúng con xin Thánh cả Giuse, với lòng yêu mễn Giáo hội, cầu bầu Thiên Chúa ban cho Đức Cha nhiều ơn lành hồn xác để Đức Cha luôn là mục tử như lòng Chúa mong ước.

Con xin hết lời.