THỨ BẢY 24/12/2022: ĐÊM CANH THỨC GIÁNG SINH

 • 20g00: Canh Thức Giáng Sinh
 • 21g00: Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh

CHÚA NHẬT 25/12/2022: ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

 • 06g00: Thánh Lễ 1
 • 08g00: Thánh Lễ 2 (Thiếu nhi)
 • 10g00: Thánh Lễ 3 (tiếng Anh)
 • 17g00: Thánh Lễ 4 (tại Lễ Đài)
 • 18g00: Hội chợ ẩm thực
 • 19g00: Hoan Ca Giáng Sinh & Xổ số

THỨ SÁU 30/12/2022: LỄ THÁNH GIA THẤT

 • 05g00: Thánh Lễ sáng
 • 17g00: Thánh Lễ chiều

SATURDAY, Dec 24th, 2022: CHRISTMAS EVE

 • 08:00 pm: Christmas vigil presentation
 • 09:00 pm: Christmas eve mass

SUNDAY, Dec 25th, 2022: CHRISTMAS DAY

 • 06:00 am: 1st Mass
 • 08:00 am: 2nd Mass (for children)
 • 10:00 am: 3rd Mass (in English)
 • 05:00 pm: 4th Mass (outdoor)
 • 06:00 pm: Christmas Food Fair
 • 07:00 pm: Christmas Carols

FRIDAY, DEC 30th, 2022: FEAST OF THE HOLY FAMILY

 • 05:00 am: Morning Mass
 • 05:00 pm: Evening Mass