Phụng vụ Thánh lễ trực tuyến tuần XIX Thường niên

👉Xin đăng ký kênh Youtube của Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng để tham dự Thánh lễ trực tuyến: http://bit.ly/NTCTDNYoutube.

⭕️ Thánh lễ Chúa Nhật tuần XIX Thường niên
🕔 Lúc 17:00, thứ Bảy ngày 07/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/gtdSc-CbE04.

🕔 Lúc 17:00, Chúa Nhật ngày 08/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/rBiXDV9Mgi8.
——–

⭕️ Thánh lễ thứ Hai tuần XIX Thường niên
🕔 Lúc 17:00, thứ Hai ngày 09/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/R4RH8bLxAeg.
——–

⭕️ Thánh lễ thứ Ba tuần XIX Thường niên, Thánh LôRenXô phó tế, tử đạo.
🕔 Lúc 17:00, thứ Ba ngày 10/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/5oIiu-vSB7c.
——–

⭕️ Thánh lễ thứ Tư tuần XIX Thường niên, Thánh CLARA trinh nữ.
🕔 Lúc 17:00, thứ Tư ngày 11/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/GodQcaaIUZw.
——–

⭕️ Thánh lễ thứ Năm tuần XIX Thường niên
🕔 Lúc 17:00, thứ Năm ngày 12/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/r7bFq-pawYU.
——–

⭕️ Thánh lễ thứ Sáu tuần XIX Thường niên
🕔 Lúc 17:00, thứ Sáu ngày 13/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/0bwfr3FQEQA.

#LễTrựcTuyến#ThanhLeTrucTuyen#GiaoPhanDaNang#GiáoXứChínhToàĐàNẵng#NhàThờChínhToàĐàNẵng