⭕️ Thánh lễ Chúa Nhật tuần XXII Thường niên
🕔 Lúc 17:00, thứ Bảy ngày 28/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/TQ3O8_qvlQU

🕔 Lúc 17:00, Chúa Nhật ngày 29/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/ZbKz3lmeV4w⭕️ Thánh lễ thứ Hai tuần XXIIThường niên
🕔 Lúc 17:00, thứ Hai ngày 30/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/I9djSIJei5A


⭕️ Thánh lễ thứ Ba tuần XXII Thường niên
🕔 Lúc 17:00, thứ Ba ngày 31/8/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/aaARmWd8Nbg


⭕️ Thánh lễ thứ Tư tuần XXII Thường niên
🕔 Lúc 17:00, thứ Tư ngày 01/9/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/a0w60q4zDks


⭕️ Thánh lễ thứ Năm tuần XXII Thường niên
🕔 Lúc 17:00, thứ Năm ngày 02/9/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/SrcFV-lcY88


⭕️ Thánh lễ thứ Sáu tuần XXII Thường niên
🕔 Lúc 17:00, thứ Sáu ngày 03/9/2021
▶️ Link thánh lễ: https://youtu.be/Q4RO0I2iuHk


#LễTrựcTuyến#ThanhLeTrucTuyen#GiaoPhanDaNang#GiáoXứChínhToàĐàNẵng#NhàThờChínhToàĐàNẵng