Chúa Nhật, ngày 04/5/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan đón nhận thành viên mới và chúc mừng các gia đình.

 

Giáo họ

Số RT

Tên Thánh

Họ và tên

Năm sinh

Đaminh Khảm

3746

Maria

Sử  Gia Cát Tường

10/21/2013

Augustinô Huy

3747

Anna Maria

Hoàng Nguyễn Hà Trúc

12/12/2013

Giuse Viên

3748

Giuse

Nguyễn Phúc Thịnh

3/30/2014

Giuse Viên

3749

Catarina

Hồ Quỳnh Thư

2/1/2014

Emmanuel Triệu

3750

Maria

Nguyễn Khải Tâm

3/2/2014

Phaolô Bường

3751

Lucia

Hoàng Thị Mai Khôi

2/16/2014

Anrê Trông

3752

Luca

Nguyễn Trần Hùng

6/8/2011

Giuse Khang

3753

Matta

Ngô Lê Khánh Thư

3/6/2014

 

Văn Phòng Gx. Chính Toà Đà Nẵng