Chúa Nhật, ngày 09/02/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan đón nhận thành viên mới và chúc mừng các gia đình.

Giáo họ

Số RT

Tên Thánh

Họ và tên

Năm sinh

Đaminh Cẩm

3684

Maria

Trần Gia Hân

1/7/2014

Đaminh Cẩm

3685

Maria

Trần Bảo Hân

1/7/2014

Đaminh Cẩm

3686

Bênêđictô

Lê Quang Đông

12/9/2013

Đaminh Cẩm

3687

Antôn

Trần Trí Quân

2/23/2012

Phaolô Bường

3688

Đaminh

Hoàng Thiên Ân

12/8/2013

 

Văn Phòng Gx. Chính Toà Đà Nẵng