Chúa Nhật, ngày 6/4/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan đón nhận thành viên mới và chúc mừng các gia đình.

 

Giáo họ

Số RT

Tên Thánh

Họ và tên

Năm sinh

Phaolô Lộc

3719

Phaolô Lê Văn Lộc

Phạm Phú Gia Bảo

1/26/2014

Anê Thành

3720

Luca

Trần Huỳnh Duy Hoàng

2/17/2014

Giuse Viên

3721

Giuse

Trần Hoàng Nam

9/21/2013

Emmanuel Triệu

3722

Maria

Nguyễn Võ Nhã Uyên

12/4/2013

Emmanuel Triệu

3723

Têrêxa

Trần Thị Ngọc Hiền

1/9/2013

Phaolô Bường

3724

Giuse

Nguyễn Đăng Khoa

1/11/2014

Vãng lai

3725

Maria

Hoàng Bảo Quyên

12/26/2012

Vãng lai

3726

Anna

Lê Quỳnh Nghi

1/25/2014

 

Văn Phòng Gx. CT ĐN