Giáo Xứ hân hoan chào mừng 14 anh chị em vừa mới lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo ngày 16/02/2014, do Cha Phao lô Maria Trần Quốc Việt – Tổng Đại Diện kiêm Quản xứ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng trao ban.

Dưới đây là danh sách và một số hình ảnh:

Tên Thánh-Họ và Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Maria Lucia Trần Hoàng Anh

3/14/1992

Tuyên Hóa-Quảng Bình

Giuse Phan Văn Chiến

6/3/1991

Cẩm Lệ-Đà Nẵng

Maria Phạm Thùy Dung

10/23/1991

Đà Nẵng

Maria Mad Phùng Thị Hương Giang

9/5/1998

Đà Nẵng

Matta Phan Thị Mỹ Hạnh

2/23/1996

Đà Nẵng

Têrêxa Trương Thị Lan Linh

7/28/1995

Đà Nẵng

Têrêxa Trương Thị Mỹ Ly

8/9/1999

Đà Nẵng

Têrêxa Lê Thị My My

7/7/1990

Phú Lộc-Huế

Catarina Trần Thị Thục Nhi

2/17/1992

Đà Nẵng

Maria Tôn Nữ Ngọc Thanh

4/2/1995

Đà Nẵng

Anna Hứa Thị Anh Thư

11/18/1991

Đà Nẵng

Maria Phan Thị Bích Thùy

9/12/1990

Quảng Nam

Anê Dương Bảo Trâm

12/2/1990

Đà Nẵng

Anna Nguyễn Trần Hiền Trang

11/25/1991

Đà Nẵng

 

 

 

 

Hình: Internet