07/12/21 Thứ Ba tuần II MV – Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT: Tin tưởng
07/12/21 Thứ Ba tuần II MV – Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT: Tin tưởng
“Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,13)
06/12/21 Thứ Hai tuần 2 MV Th. Ni-cô-la, giám mục: Ca tụng quyền năng Chúa
06/12/21 Thứ Hai tuần 2 MV Th. Ni-cô-la, giám mục: Ca tụng quyền năng Chúa
Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: “Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.” (Lc 5,26)
05/12/21 Chúa Nhật tuần 2 MV: Con đường Giê-su
05/12/21 Chúa Nhật tuần 2 MV: Con đường Giê-su
“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi… Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3,4.6)
04/12/21 Thứ Bảy đầu tháng tuần I MV – Th. Gio-an Đa-mát, linh mục, tiến sĩ HT: Thể lý và thiêng liêng
04/12/21 Thứ Bảy đầu tháng tuần I MV – Th. Gio-an Đa-mát, linh mục, tiến sĩ HT: Thể lý và thiêng liêng
Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt 9,36)
Thánh lễ Hôn Phối giữa dòng dịch bệnh
Thánh lễ Hôn Phối giữa dòng dịch bệnh
Con biết rằng, có nhiều anh chị em đã, đang và sẽ cảm thấy rất buồn khi tổ chức Lễ hôn phối trong thời điểm dịch bệnh này. Nhưng chắc chắn rằng, nếu mỗi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy được mình may mắn biết dường bao.
03/12/21 Thứ Sáu đầu tháng tuần I MV – Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục: Đi khắp tứ phương
03/12/21 Thứ Sáu đầu tháng tuần I MV – Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục: Đi khắp tứ phương
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”(Mc 16,15)
02/12/21 Thứ Năm đầu tháng tuần I MV: Thi hành ý Chúa
02/12/21 Thứ Năm đầu tháng tuần I MV: Thi hành ý Chúa
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)
01/12/21 Thứ Tư đầu tháng tuần I MV: Tấm bánh cho muôn người
01/12/21 Thứ Tư đầu tháng tuần I MV: Tấm bánh cho muôn người
“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn!” (Mt 15,32)
30/11/21 Thứ Ba tuần I MV – Th. An-rê, tông đồ: Hãy bước theo Thầy
30/11/21 Thứ Ba tuần I MV – Th. An-rê, tông đồ: Hãy bước theo Thầy
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
28/11/21 Chúa Nhật tuần I MV: Ngày Con Người đến
28/11/21 Chúa Nhật tuần I MV: Ngày Con Người đến
“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28)
ĐẦU TRANG