20/08/22 THỨ BẢY TUẦN 20 TN – Th. Bê-na-đô, viện phụ: CHỈ CÓ MỘT CHA TRÊN TRỜI
20/08/22 THỨ BẢY TUẦN 20 TN – Th. Bê-na-đô, viện phụ: CHỈ CÓ MỘT CHA TRÊN TRỜI
“Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.” (Mt 23,8-9)
19/08/22 THỨ SÁU TUẦN 20 TN – Th. Gio-an Ơ-đê, linh mục: YÊU NHƯ CHÚA YÊU
19/08/22 THỨ SÁU TUẦN 20 TN – Th. Gio-an Ơ-đê, linh mục: YÊU NHƯ CHÚA YÊU
Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)
18/08/22 THỨ NĂM TUẦN 20 TN: TRÂN TRỌNG BỮA TIỆC CỦA CHÚA
18/08/22 THỨ NĂM TUẦN 20 TN: TRÂN TRỌNG BỮA TIỆC CỦA CHÚA
“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22,12)
17/08/22 THỨ TƯ TUẦN 20 TN: VÌ MỘT NỀN KINH TẾ CHIA SẺ
17/08/22 THỨ TƯ TUẦN 20 TN: VÌ MỘT NỀN KINH TẾ CHIA SẺ
Giờ thứ mười một ông chủ trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” (Mt 20,6-7)
14/08/22 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – C: SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU
14/08/22 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – C: SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong cho lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)
13/08/22 THỨ BẢY TUẦN 19 TN – Th. Pon-xi-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo: HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI ĐẾN VỚI CHÚA!
13/08/22 THỨ BẢY TUẦN 19 TN – Th. Pon-xi-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo: HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI ĐẾN VỚI CHÚA!
Bấy giờ người ta dẫn các trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. (Mt 19,13)
12/08/22 THỨ SÁU TUẦN 19 TN – Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu: ĐỪNG PHÂN LY!
12/08/22 THỨ SÁU TUẦN 19 TN – Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu: ĐỪNG PHÂN LY!
“Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô- sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.” (Mt 19,8)
11/08/22 THỨ NĂM TUẦN 19 TN – Th. Clara, trinh nữ: THA THỨ LUÔN MÃI
11/08/22 THỨ NĂM TUẦN 19 TN – Th. Clara, trinh nữ: THA THỨ LUÔN MÃI
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,21-22)
10/08/22 THỨ TƯ TUẦN 19 TN – Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo: ĐỂ GIỮ MÃI SỰ SỐNG
10/08/22 THỨ TƯ TUẦN 19 TN – Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo: ĐỂ GIỮ MÃI SỰ SỐNG
“Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25)
09/08/22 THỨ BA TUẦN 19 TNTh. Tê-rê-xa Bê-nê-đi-ta Thánh giá, nữ tu, tử đạo: NƯỚC TRỜI CHO NGƯỜI BÉ MỌN
09/08/22 THỨ BA TUẦN 19 TNTh. Tê-rê-xa Bê-nê-đi-ta Thánh giá, nữ tu, tử đạo: NƯỚC TRỜI CHO NGƯỜI BÉ MỌN
Đức Giê-su gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các môn đệ và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. (Mt 18,2-3)
ĐẦU TRANG