30/11/22 THỨ TƯ TUẦN 1 MV – Th. An-rê, tông đồ: TIẾNG GỌI LINH THIÊNG
30/11/22 THỨ TƯ TUẦN 1 MV – Th. An-rê, tông đồ: TIẾNG GỌI LINH THIÊNG
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
29/11/22 THỨ BA TUẦN 1 MV: SỐNG TRONG NIỀM VUI
29/11/22 THỨ BA TUẦN 1 MV: SỐNG TRONG NIỀM VUI
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em thấy mà không được thấy.” (Lc 10,23-24)
28/11/22 THỨ HAI TUẦN 1 MV: LỜI QUYỀN NĂNG
28/11/22 THỨ HAI TUẦN 1 MV: LỜI QUYỀN NĂNG
“Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8,8)
27/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A: CANH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG
27/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A: CANH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG
“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (Mt 24,42)
26/11/22 THỨ BẢY TUẦN 34 TN: LỰA CHỌN QUYẾT ĐỊNH
26/11/22 THỨ BẢY TUẦN 34 TN: LỰA CHỌN QUYẾT ĐỊNH
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” (Lc 21,36)
25/11/22 THỨ SÁU TUẦN 34 TN – Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo: NƯỚC TRỜI ĐƯỢC NHẬN BIẾT QUA ĐỜI SỐNG CỦA KI-TÔ HỮU
25/11/22 THỨ SÁU TUẦN 34 TN – Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo: NƯỚC TRỜI ĐƯỢC NHẬN BIẾT QUA ĐỜI SỐNG CỦA KI-TÔ HỮU
“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31)
24/11/22 THỨ NĂM TUẦN 34 TN – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: LƯU DANH MUÔN THUỞ
24/11/22 THỨ NĂM TUẦN 34 TN – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: LƯU DANH MUÔN THUỞ
“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17,11b)
22/11/22 THỨ BA TUẦN 34 TN – Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo: HƯỚNG VỀ ĐỀN THỜ VĨNH CỬU
22/11/22 THỨ BA TUẦN 34 TN – Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo: HƯỚNG VỀ ĐỀN THỜ VĨNH CỬU
Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)
20/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C CHÚA KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ: CÓ TRỜI MỚI BIẾT
20/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C CHÚA KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ: CÓ TRỜI MỚI BIẾT
“Ông Giê-su ơi ! Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.” (Lc 23,35-43)
19/11/22 THỨ BẢY TUẦN 33 TN: CON CÁI SỰ SỐNG LẠI
19/11/22 THỨ BẢY TUẦN 33 TN: CON CÁI SỰ SỐNG LẠI
“Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20,36)
ĐẦU TRANG