06/05/21 Thứ Năm đầu tháng tuần 5 PS: Ở lại trong tình yêu Chúa
06/05/21 Thứ Năm đầu tháng tuần 5 PS: Ở lại trong tình yêu Chúa
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)
05/05/21 Thứ Tư đầu tháng tuần 5 PS: Chấp nhận “mất” để “được”
05/05/21 Thứ Tư đầu tháng tuần 5 PS: Chấp nhận “mất” để “được”
“Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15,2)
Tại sao nên khuyến khích trẻ em trở thành lễ sinh?
Tại sao nên khuyến khích trẻ em trở thành lễ sinh?
Miriam Esteban Benito Đức tin được thông truyền qua tình bạn, qua việc phục vụ và qua những cử chỉ […]
04/05/21 Thứ Ba tuần 5 PS: Bình an trong tình yêu
04/05/21 Thứ Ba tuần 5 PS: Bình an trong tình yêu
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”(Ga 14,27)
03/05/21 Thứ Hai tuần 5 PS: Biết Chúa Cha qua Chúa Con
03/05/21 Thứ Hai tuần 5 PS: Biết Chúa Cha qua Chúa Con
“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.” (Ga 14,7)
02/05/21 Chúa Nhật tuần 5 PS – B: Hoa trái tốt lành
02/05/21 Chúa Nhật tuần 5 PS – B: Hoa trái tốt lành
“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15,8)
01/05/21 Thứ Bảy đầu tháng tuần 4 PS: Giá trị của lao động
01/05/21 Thứ Bảy đầu tháng tuần 4 PS: Giá trị của lao động
“Ông này không phải là con bác thợ mộc ư?” (Mt 13,55)
30/04/21 Thứ Sáu tuần 4 PS: Là con đường sự sống
30/04/21 Thứ Sáu tuần 4 PS: Là con đường sự sống
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)
29/04/21 Thứ Năm tuần 4 PS: Tình thân thiết Thầy-trò
29/04/21 Thứ Năm tuần 4 PS: Tình thân thiết Thầy-trò
“Thật Thầy bảo thật anh em: Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Ga 13,20)
Kiên nhẫn là điều hết sức cần thiết hôm nay
Kiên nhẫn là điều hết sức cần thiết hôm nay
Kiên nhẫn là đức tính quan trọng nhất mà chúng ta có thể trau dồi ngay hôm nay. Kiên nhẫn […]
ĐẦU TRANG