Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 588 ngày 19/09/2021
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 588 ngày 19/09/2021
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG NIÊN – B NGHỊCH LÝ “LỚN-NHỎ” Đức Giê-su ngồi xuống, gọi […]
18/09/21 Thứ Bảy tuần 24 TN: Hạt giống rơi vào bụi gai
18/09/21 Thứ Bảy tuần 24 TN: Hạt giống rơi vào bụi gai
“Đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết nghẹt mà không đạt thành quả.” (Lc 8,4-15)
17/09/21 Thứ Sáu tuần 24 TN: Tôn trọng phẩm giá phụ nữ
17/09/21 Thứ Sáu tuần 24 TN: Tôn trọng phẩm giá phụ nữ
Cùng đi với Đức Giê-su có Nhóm Muời Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỉ và chữa bệnh. (Lc 8,1-2)
16/09/21 Thứ Năm tuần 24 TN: Những điều nhìn mà không thấy
16/09/21 Thứ Năm tuần 24 TN: Những điều nhìn mà không thấy
Rồi quay lại phía người phụ nữ, Chúa Giê-su nói với Si-mon: “Ông có thấy người phụ nữ này chứ?… Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,44.47)
Đứng dưới chân Thánh Giá Chúa giữa đại dịch COVID-19:
Đứng dưới chân Thánh Giá Chúa giữa đại dịch COVID-19:
TÌNH YÊU, ÁNH SÁNG, HY VỌNG VÀ SỰ PHỤC SINH Theo lẽ thường dễ hiểu và cũng đúng thôi, với […]
15/09/21 Thứ Tư tuần 24 TN – Đức Mẹ sầu bi: Đức Ma-ri-a, Mẹ của chúng ta
15/09/21 Thứ Tư tuần 24 TN – Đức Mẹ sầu bi: Đức Ma-ri-a, Mẹ của chúng ta
Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,26-27)
13/09/21 Thứ Hai tuần 24 TN: “Lạy Chúa, con không đáng…”
13/09/21 Thứ Hai tuần 24 TN: “Lạy Chúa, con không đáng…”
“Thưa Ngài, tôi không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi... Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Lc 7,6-7)
12/09/21 Chúa Nhật tuần 24 TN – B: “Anh em bảo Thầy là ai?”
12/09/21 Chúa Nhật tuần 24 TN – B: “Anh em bảo Thầy là ai?”
Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29)
11/09/21 Thứ Bảy tuần 23 TN: Chăm sóc tâm hồn
11/09/21 Thứ Bảy tuần 23 TN: Chăm sóc tâm hồn
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.” (Mt 6,43)
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 587 ngày 12/09/2021
Bản Tin Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng – số 587 ngày 12/09/2021
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN – B BIẾT PHÂN ĐỊNH VÀ DÁM TUYÊN XƯNG Người […]
ĐẦU TRANG