26/01/21 Thứ Ba tuần 3 TN: Sứ điệp bình an
26/01/21 Thứ Ba tuần 3 TN: Sứ điệp bình an
“Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: Bình an cho nhà này!” (Lc 10,5)
25/01/21 Thứ Hai tuần 3 TN: Loan báo Tin Mừng
25/01/21 Thứ Hai tuần 3 TN: Loan báo Tin Mừng
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)
23/01/21 Thứ Bảy tuần 2 TN: Đám đông say mê lời
23/01/21 Thứ Bảy tuần 2 TN: Đám đông say mê lời
Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,20-21)
22/01/21 Thứ Sáu tuần 2 TN: Chúa “muốn”
22/01/21 Thứ Sáu tuần 2 TN: Chúa “muốn”
Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. (Mc 3,13)
20/01/21 Thứ Tư tuần 2 TN: Làm gì trong ngày Sa-bát?
20/01/21 Thứ Tư tuần 2 TN: Làm gì trong ngày Sa-bát?
Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ; cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh.(Mc 3,4)
19/01/21 Thứ Ba tuần 2 TN: Cần biết phân định
19/01/21 Thứ Ba tuần 2 TN: Cần biết phân định
“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27)
16/01/21 Thứ Bảy tuần I TN: Gần mực thì đen?
16/01/21 Thứ Bảy tuần I TN: Gần mực thì đen?
Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Chúa Giê-su ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ Người: “Sao! ông này ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” (Mc 2,13-17)
15/01/21 Thứ Sáu tuần I TN: Sứ mạng rao giảng lời
15/01/21 Thứ Sáu tuần I TN: Sứ mạng rao giảng lời
“Người rao giảng lời cho họ.” (Mc 2,1)
10 sự thật đáng ngạc nhiên về sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể
10 sự thật đáng ngạc nhiên về sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể
Tác giả: Sr. Theresa Aletheia NobleChuyển ngữ: Ngọc QuíTừ: aleteia.org Đó là “công trình và quà tặng của cả Ba Ngôi […]
Mấy lời nhắn nhủ thanh niên nam nữ đến tuổi kết bạn
Mấy lời nhắn nhủ thanh niên nam nữ đến tuổi kết bạn
Gm. Phaolô Bùi Chu Tạo I. TẦM QUAN TRỌNG. Các con đến tuổi lập gia đình, đấy là việc quan […]
ĐẦU TRANG