16/6/21 Thứ Tư tuần 11 TN: Qui tắc ứng xử của nước trời
16/6/21 Thứ Tư tuần 11 TN: Qui tắc ứng xử của nước trời
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ phô trương cho thiên hạ thấy…” (Mt 6,1)
15/06/21 Thứ Ba tuần 11 TN: Yêu kẻ thù
15/06/21 Thứ Ba tuần 11 TN: Yêu kẻ thù
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)
14/06/21 Thứ Hai tuần 11 TN: Lấy đức báo oán
14/06/21 Thứ Hai tuần 11 TN: Lấy đức báo oán
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác...” (Mt 5,39)
13/06/21 Chúa Nhật tuần 11 TN – B: Nước Trời lớn mạnh
13/06/21 Chúa Nhật tuần 11 TN – B: Nước Trời lớn mạnh
“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải…” (Mc 4,31)
12/06/21 Thứ Bảy tuần 10 TN: Coi trọng sự trung thực
12/06/21 Thứ Bảy tuần 10 TN: Coi trọng sự trung thực
“Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”(Mt 5,37)
11/06/21 Thứ Sáu tuần 10 TN Thánh Tâm Chúa Giê-su: Lời tỏ tình của Chúa
11/06/21 Thứ Sáu tuần 10 TN Thánh Tâm Chúa Giê-su: Lời tỏ tình của Chúa
Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Ki-tô. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. (Ga 19,34)
10/06/21 Thứ Năm tuần 10 TN: Của lễ Thiên Chúa yêu thích
10/06/21 Thứ Năm tuần 10 TN: Của lễ Thiên Chúa yêu thích
“Khi sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24)
09/06/21 Thứ Tư tuần 10 TN: Tình yêu không biên giới
09/06/21 Thứ Tư tuần 10 TN: Tình yêu không biên giới
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
08/06/21 Thứ Ba tuần 10 TN: Là muối và ánh sáng!
08/06/21 Thứ Ba tuần 10 TN: Là muối và ánh sáng!
“Chính anh em là muối cho đời,... là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)
07/06/21 Thứ Hai tuần 10 TN: Chìa khóa hạnh phúc
07/06/21 Thứ Hai tuần 10 TN: Chìa khóa hạnh phúc
“Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,12)
ĐẦU TRANG