22/10/20 Thứ Năm tuần 29 TN: Thầy đến để gây chia rẽ?
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)
21/10/20 Thứ Tư tuần 29 TN: Người quản gia trung tín và khôn ngoan
“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở?” (Lc 12,42)
20/10/20 Thứ Ba tuần 29 TN: Phúc cho những đầy tớ ấy!
“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,37)
19/10/20 Thứ Hai tuần 29 TN: Làm giàu
“Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21)
18/10/20 Chúa Nhật tuần 29 TN – A: Thánh hiến trần thế
“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21)
17/10/20 Thứ Bảy tuần 28 TN: Thần chân lý
“Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” (Lc 12,12)
16/10/20 Thứ Sáu tuần 28 TN: Biết sợ điều đáng sợ
“Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Đấng ấy.” (Lc 12,5)
15/10/20 Thứ Năm tuần 28 TN: Chìa khóa của đức tin
“Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết.” (Lc 11,52)
14/10/20 Thứ Tư tuần 28 TN: Chân thành với cả tấm lòng
“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa.”(Lc 11,42)
13/10/20 Thứ Ba tuần 28 TN: Sạch từ trong lòng
Chúa Giê-su nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” (Lc 11,39)
ĐẦU TRANG