24/01/22 Thứ Hai tuần III TN: Tội lớn nhất thế gian
“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3,29)
23/01/22 Chúa Nhật tuần III TN – C: Chúa Nhật Lời Chúa
Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.” (Lc 4,14)
22/01/22 Thứ Bảy tuần II TN: Hiểu về “cái điên” của Chúa
Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,21)
21/01/22 Thứ Sáu tuần II TN: Để ở với Ngài và được sai đi
Đức Giê-su lên núi… gọi những kẻ Ngài muốn… để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng. (Mc 3,13.14)
20/01/22 Thứ Năm tuần II TN: Liệu có sự thật từ ma quỷ
Các thần ô uế vừa thấy Người liền sụp lạy và hô lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người. (Mc 3,11-12)
19/01/22 Thứ Tư tuần II TN: Lựa chọn cứu sống
“Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)
18/01/22 Thứ Ba tuần II TN: Yêu thương chu toàn lề luật
“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27)
17/01/22 Thứ Hai tuần II TN – Th. Antôn, viện phụ: Phụng vụ Chúa trong hân hoan
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.” (Mc 2,19)
16/01/22 Chúa Nhật tuần II TN – C: Tiệc cưới thời Covid
Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” (Ga 2,3)
15/01/22 thứ Bảy tuần I TN: Từ Bỏ
“Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mc 2,13)
ĐẦU TRANG