22/10/21 Thứ Sáu tuần 29 TN: Biết xem xét điều gì là phải
“Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,56-57)
21/10/21 Thứ Năm tuần 29 TN: Biện chứng hòa bình-chia rẽ
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?... Không phải thế đâu, nhưng là sự chia rẽ.” (Lc 12,51)
20/10/21 Thứ Tư tuần 29 TN: Chăm sóc “ngôi nhà chung”
Chúa Giê-su nói: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?” (Lc 12,42)
19/10/21 Thứ Ba tuần 19 TN: Sống tỉnh thức
“Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12,36)
18/10/21 Thứ Hai tuần 29 TN: Lời đầu tiên: Chúc bình an
“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này!” (Lc 10,5)
17/10/21 Chúa Nhật tuần 29 TN – B: Xin như ý Chúa
Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10,38-39)
16/10/21 Thứ Bảy tuần 28 TN: Sức mạnh của truyền thông
“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)
15/10/21 Thứ Sáu tuần 28 TN: Yêu chân thành, không sợ hãi
“Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” (Lc 12,2)
14/10/21 Thứ Năm tuần 28 TN: Tôn trọng sự thật
“Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” (Lc 11,52)
13/10/21 Thứ Tư tuần 28 TN: Bên ngoài và bên trong
“Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều này và không được bỏ các điều kia.” (Lc 11,42)
ĐẦU TRANG