14/04/21 Thứ Tư tuần 2 PS: Ơn cứu độ dành cho tôi
“Thiên Chúa đã sai con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ.” (Ga 3,17)
13/04/21 Thứ Ba tuần 2 PS: Lên tầm cao mới
“Như ông Mô-sê đã giương con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)
12/04/21 Thứ Hai tuần 2 PS: Được sinh ra lần nữa
“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,3)
11/04/21 Chúa Nhật tuần 2 PS – Kính Lòng Chúa Thương Xót: Vết thương của tình yêu
Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20,27)
10/04/21 Thứ Bảy tuần Bát Nhật PS: Tình yêu Chúa không giới hạn
Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. (Mc 16,9b)
09/04/21 Thứ Sáu tuần Bát Nhật PS: Tình thầy Giê-su
Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa… Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” (Ga 21,9.12)
08/04/21 Thứ Năm tuần Bát Nhật PS: Bình an cho anh em
Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” (Lc 24,36)
07/04/21 Thứ Tư tuần Bát Nhật PS: Nhận ra
Mắt họ sáng ra và nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 0(Lc 24,31)
06/04/21 Thứ Ba trong tuần Bát Nhật PS: Giữ Chúa ở lại trong ta
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: ‘tôi đã thấy Chúa’ và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)
05/04/21 Thứ Hai tuần Bát Nhật PS: Chúng tôi xin làm chứng
Các thượng tế cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ hắn đã đến lấy trộm xác.” (Mt 28,12-13)
ĐẦU TRANG