30/07/21 Thứ Sáu tuần 17 TN: Sự khôn ngoan của Chúa
“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? (Mt 13,55)
29/07/21 Thứ Năm tuần 17 TN Th. Mác-ta: Tin vào Con Thiên Chúa
“Con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.” (Ga 11,27)
28/07/21 Thứ Tư tuần 17 TN: Ngạc nhiên trước ân sủng
“Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được,… vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13,44)
27/07/21 Thứ Ba tuần 17 TN: Giống tốt, giống xấu
“Hạt giống tốt đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.” (Mt 13,38)
26/07/21 Thứ Hai tuần 17 TN Th. Gio-a-kim và An-na, song thân Đức Ma-ri-a: Hạnh phúc nào bằng
“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16)
25/07/21 Chúa Nhật tuần 17 TN – B: Liên đới tạo ra phép lạ
“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Mt 8,2b)
24/07/21 Thứ Bảy tuần 16 TN: Biến rủi thành may
“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,30)
23/07/21 Thứ Sáu tuần 16 TN: Mảnh đất tốt, sinh hoa trái
“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả.” (Mt 13,23)
22/07/21 Thứ Năm tuần 16 TN: Tin vui cho con người
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa,” và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)
21/07/21 Thứ Tư tuần 16 TN: Dọn đất cho hạt giống lời Chúa
“Người gieo giống ra đi gieo giống. Có hạt rơi xuống vệ đường... có hạt rơi trên sỏi đá... có hạt rơi vào bụi gai... có hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết hạt nhiều : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục” (Mt 13,1-9)
ĐẦU TRANG