06/05/21 Thứ Năm đầu tháng tuần 5 PS: Ở lại trong tình yêu Chúa
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)
05/05/21 Thứ Tư đầu tháng tuần 5 PS: Chấp nhận “mất” để “được”
“Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15,2)
04/05/21 Thứ Ba tuần 5 PS: Bình an trong tình yêu
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”(Ga 14,27)
03/05/21 Thứ Hai tuần 5 PS: Biết Chúa Cha qua Chúa Con
“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy.” (Ga 14,7)
02/05/21 Chúa Nhật tuần 5 PS – B: Hoa trái tốt lành
“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15,8)
01/05/21 Thứ Bảy đầu tháng tuần 4 PS: Giá trị của lao động
“Ông này không phải là con bác thợ mộc ư?” (Mt 13,55)
30/04/21 Thứ Sáu tuần 4 PS: Là con đường sự sống
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)
29/04/21 Thứ Năm tuần 4 PS: Tình thân thiết Thầy-trò
“Thật Thầy bảo thật anh em: Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Ga 13,20)
28/04/21 Thứ Tư tuần 4 PS: Ánh sáng dịu êm
“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46)
27/04/21 Thứ Ba tuần 4 PS: Hành động minh chứng nhân thân
“Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10,25)
ĐẦU TRANG