07/04/21 Thứ Tư tuần Bát Nhật PS: Nhận ra
Mắt họ sáng ra và nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 0(Lc 24,31)
06/04/21 Thứ Ba trong tuần Bát Nhật PS: Giữ Chúa ở lại trong ta
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: ‘tôi đã thấy Chúa’ và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)
05/04/21 Thứ Hai tuần Bát Nhật PS: Chúng tôi xin làm chứng
Các thượng tế cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ hắn đã đến lấy trộm xác.” (Mt 28,12-13)
04/04/21 Chúa Nhật phục sinh – B: Niềm vui phục sinh: “Bình an cho anh em”
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (Ga 20,1)
03/04/21 Thứ Bảy tuần Thánh: Đàng sau những dấu chỉ
“Người đã trỗi dậy, không còn đây nữa.” (Mc 16,6)
02/04/21 Thứ Sáu tuần Thánh: Đứng gần thập giá Chúa Giêsu
Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người… Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,25-27)
31/03/21 Thứ Tư tuần Thánh: Nhận dạng sự dữ nơi mình
“Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy… thà người đó đừng sinh ra thì hơn.” (Mt 26,23-24)
30/03/21 Thứ Ba tuần Thánh: Sống trong ánh sáng
Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền ra đi. Lúc đó, trời đã tối. (Ga 13,30)
29/03/21 Thứ Hai tuần Thánh: Ý nghĩa của một hành động
Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giê-su… Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: “Sao không bán lấy 300 đồng bạc mà cho người nghèo ?”… Chúa Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên, hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai táng Thầy.” (Ga 12,3.4.7)
28/03/21 Chúa Nhật lễ lá – B: Ánh sáng và bóng tối
“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)
ĐẦU TRANG