04/01/22 thứ Ba sau Lễ Hiển Linh: Mục tử và trách nhiệm
Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6,34)
03/01/22 thứ Hai sau Lễ Hiển Linh: Địa chỉ đáng lưu ý
“Hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng của bóng tối tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4,15-16)
02/01/22 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh: Đến thờ lạy Chúa
“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,11)
01/01/22 thứ Bảy đầu tháng cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Hồn nhiên loan báo tin mừng
Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. (Lc 2,16-17)
31/12/21 thứ Sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Cuộc hành trình kì diệu
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
30/12/21 thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Là Con Thiên Chúa làm người
Còn Hài Nhi càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40)
27/12/21 thứ Hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Th. Gio-an Tông đồ: Những bước chân chạy
Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. (Ga 20,4)
26/12/21 Chúa Nhật tuần Bát Nhật Giáng Sinh năm C – Thánh Gia Thất: “Sự cố” của Thánh Gia Thất
Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết… (Lc 2,43)
18/12/21 thứ Bảy tuần III Mùa Vọng: Thức tỉnh cơn mê
Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,24)
17/12/21 thứ Sáu tuần III Mùa Vọng: Gia phả Chúa Giê-su
Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham... Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. (Mt 1,1.16)
ĐẦU TRANG