28/09/21 Thứ Ba tuần 26 TN: Khi tình yêu lên ngôi
Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. (Lc 9,51)
26/09/21 Chúa Nhật tuần 26 TN – B: Lánh xa dịp tội
“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ cả hai tay mà phải sa hoả ngục, vào lửa không hề tắt.” (Mc 9,43)
25/09/21 Thứ Bảy tuần 25 TN: Đón nhận thập giá Chúa trao
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9,44)
23/09/21 Thứ Năm tuần 25 TN: Lay động lòng người
“Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su. (Lc 9,9)
22/09/21 Thứ Tư tuần 25 TN: Tiếng gọi lên đường
Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc 9,2)
20/09/21 Thứ Hai tuần 25 TN: Trung thành tỏa sáng
“Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 8,16)
19/09/21 Chúa Nhật tuần 25 TN – B: Bài học phục vụ
“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35)
18/09/21 Thứ Bảy tuần 24 TN: Hạt giống rơi vào bụi gai
“Đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết nghẹt mà không đạt thành quả.” (Lc 8,4-15)
17/09/21 Thứ Sáu tuần 24 TN: Tôn trọng phẩm giá phụ nữ
Cùng đi với Đức Giê-su có Nhóm Muời Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỉ và chữa bệnh. (Lc 8,1-2)
16/09/21 Thứ Năm tuần 24 TN: Những điều nhìn mà không thấy
Rồi quay lại phía người phụ nữ, Chúa Giê-su nói với Si-mon: “Ông có thấy người phụ nữ này chứ?… Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,44.47)
ĐẦU TRANG