09/12/22 THỨ SÁU TUẦN 2 MV – Th. Gio-an Đi-đa-cô: ĐỪNG CỨNG LÒNG NỮA!
Đức Giê-su nói: “Ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’.” (Mt 11,18-19)
08/12/22 THỨ NĂM TUẦN 2 MV – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: DIỄM LỆ VÌ ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
07/12/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MV – Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT: NGHỈ NGƠI TRONG CHÚA
Đức Giê-su nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,28-29)
30/11/22 THỨ TƯ TUẦN 1 MV – Th. An-rê, tông đồ: TIẾNG GỌI LINH THIÊNG
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
29/11/22 THỨ BA TUẦN 1 MV: SỐNG TRONG NIỀM VUI
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em thấy mà không được thấy.” (Lc 10,23-24)
28/11/22 THỨ HAI TUẦN 1 MV: LỜI QUYỀN NĂNG
“Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8,8)
27/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A: CANH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG
“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (Mt 24,42)
26/11/22 THỨ BẢY TUẦN 34 TN: LỰA CHỌN QUYẾT ĐỊNH
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” (Lc 21,36)
25/11/22 THỨ SÁU TUẦN 34 TN – Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo: NƯỚC TRỜI ĐƯỢC NHẬN BIẾT QUA ĐỜI SỐNG CỦA KI-TÔ HỮU
“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31)
24/11/22 THỨ NĂM TUẦN 34 TN – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: LƯU DANH MUÔN THUỞ
“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17,11b)
ĐẦU TRANG