05/05/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG
“Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống đời đời.” (Ga 6,47)
04/05/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: BÁNH TRƯỜNG SINH
“Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi, không khát bao giờ.” (Ga 6,35)
02/05/22 THỨ HAI TUẦN 3 PS – Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT: ĐỘNG LỰC BÊN TRONG
Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6,29)
01/05/22 CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – C: QUÝ DĨ CHUYÊN
Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết. (Ga 21,13-14)
29/04/22 THỨ SÁU TUẦN 2 PS – Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT: CỘNG SỰ VIÊN CỦA CHÚA
Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” …Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. (Ga 6,10-12)
28/04/22 THỨ NĂM TUẦN 2 PS: NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI
“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất.” (Ga 3,31)
27/04/22 THỨ TƯ TUẦN 2 PS: HỆ LỤY CỦA TIN VÀ KHÔNG TIN
“Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; những kẻ không tin, thì bị lên án rồi.” (Ga 3,18)
21/04/22 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS: CÁCH CHÚA GẶP TA
“Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. (Lc 24,41-42)
20/04/22 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS: THÊM “LỬA”
Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,30-32)
ĐẦU TRANG