27/04/20 THỨ HAI TUẦN 3 PS: THANH LUYỆN ĐỘNG CƠ TÌM CHÚA
“Các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn […]
26/04/20 CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – A: NHẬN RA CHÚA KHI NGÀI BẺ BÁNH
Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng […]
25/04/20 THỨ BẢY TUẦN 2 PS: CHỨNG NHÂN MỌI THỜI
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15) […]
24/04/20 THỨ SÁU TUẦN 2 PS: CHÍNH CHÚA TRAO BAN
Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.(Ga 6,11)
23/04/20 THỨ NĂM TUẦN 2 PS: NỖI LÒNG NGƯỜI LOAN BÁO
“Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.” (Ga 3,32)
22/04/20 THỨ TƯ TUẦN 2 PS: TÊN CỦA CHÚA LÀ TÌNH YÊU
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
21/04/20 THỨ BA TUẦN 2 PS: SINH LẠI BỞI ƠN TRÊN
“Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,7b)
20/04/20 THỨ HAI TUẦN 2 PS: ĐƯỢC TÁI SINH ĐỂ SỐNG THEO THẦN KHÍ
“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)
19/04/20 CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – A KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: HỌP MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
“Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (Ga 20,25)
18/04/20 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS: MỘT ĐỨC TIN CHƯA HOÀN HẢO
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy từ cõi chết. (Mc 16,14)
ĐẦU TRANG