13/08/20 THỨ NĂM TUẦN 19 TN: THA THỨ ĐẾN VÔ CÙNG
Bấy giờ ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,21-22)
12/08/20 THỨ TƯ TUẦN 19 TN: SỬA LỖI CÁCH KHÉO LÉO
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.”(Mt 18,15)
11/08/20 THỨ BA TUẦN 19 TN: NHỎ LẠI ĐỂ LỚN LÊN
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.”(Mt 18,4)
10/08/20 THỨ HAI TUẦN 19 TN: CHẾT ĐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG!
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)
09/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A: TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ HẰNG SỐNG
Ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. (Mt 14,28-29)
08/08/20 THỨ BẢY TUẦN 18 TN: THẾ HỆ GIAN TÀ VÀ CỨNG LÒNG
Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?”(Mt 17,17)
07/08/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN: MẠNG ĐỔI MẠNG
“Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,26)
06/08/20 THỨ NĂM TUẦN 18 TN Lễ Chúa Hiển Dung: CHÚA GIÊ-SU LÀ THIÊN CHÚA THẬT
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y […]
05/08/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN – Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a: NHƯ VÀNG ĐƯỢC THỬ LỬA
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” […]
04/08/20 THỨ BA TUẦN 18 TN: THỜ CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG
Chúa Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Cái từ miệng xuất ra mới làm cho con người ra ô uế.” (Mt 15,11)
ĐẦU TRANG