07/10/20 Thứ Tư tuần 27 TN-Đức Mẹ Mân Côi: Lắng nghe và thi hành
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
06/10/20 Thứ Ba tuần 27 TN: Chọn điều tốt nhất
“Có một phụ nữ tên Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a, cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Người dạy… Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.” (Lc 10,38b-39.42b)
05/10/20 Thứ Hai tuần 27 TN: Hãy làm như vậy
Đức Giê-su trả lời ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” (Lc 10,28)
04/10/20 Chúa Nhật tuần 27 TN – A: Ý định của Thiên Chúa
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.” (Mt 21,42)
03/10/20 Thứ Bảy đầu tháng tuần 26 TN: Điều đáng mừng đích thực
“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)
02/10/20 Thứ Sáu đầu tháng tuần 27 TN: Vâng nghe các Thiên Thần
“Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)
01/10/20 Thứ Năm đầu tháng tuần 26 TN-Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su: “Nhỏ nhất” để trở nên “lớn nhất” trong Nước Trời
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 18,3)
30/09/20 Thứ Tư tuần 26 TN: Cái giá của người môn đệ
“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,62)
29/09/20 Thứ Ba tuần 26 TN: Các Thiên Thần của Chúa
Đức Giê-su nói: “Thật tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)
28/09/20 Thứ Hai tuần 26 TN: Lớn nhất để làm gì?
Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. (Lc 9,46)
ĐẦU TRANG