21/05/20 THỨ NĂM TUẦN 6 PS: BUỒN-VUI: HAI NHỊP CỦA ĐỜI SỐNG
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20) Suy niệm: […]
20/05/20 THỨ TƯ TUẦN 6 PS: THIÊN CHÚA VẪN PHÁN DẠY
“Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn… Mọi sự Chúa […]
19/05/20 THỨ BA TUẦN 6 PS: DI SẢN THÁNH THẦN
“Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em.” (Ga 16,7) Suy niệm: Chúa Giê-su không […]
18/05/20 THỨ HAI TUẦN 6 PS: ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ LÀM CHỨNG
“Thần Khí sự thật… sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh […]
17/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – A: CHÚA VẪN ĐANG TỎ MÌNH CHO TA
“Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ  yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình […]
16/05/20 THỨ BẢY TUẦN 5 PS: THUỘC VỀ CHÚA, GIỮA THẾ GIAN
“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng […]
15/05/20 THỨ SÁU TUẦN 5 PS: YÊU ĐẾN HIẾN TRAO MẠNG SỐNG
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu […]
14/05/20 THỨ NĂM TUẦN 5 PS: VỊ TÔNG ĐỒ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để […]
13/05/20 THỨ TƯ TUẦN 5 PS: NHƯ CÀNH LIỀN CÂY
“Cành nho không thể sinh trái nếu không ở lại với thân nho.” (Ga 15,4) Suy niệm: Ngày nay y […]
12/05/20 THỨ BA TUẦN 5 PS: “MỘT CÕI ĐI VỀ” VỚI CHÚA KI-TÔ
“Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, […]
ĐẦU TRANG