31/03/20 THỨ BA TUẦN 5 MC: THẬP GIÁ TÌNH YÊU
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ nhận biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28)
30/03/20 THỨ HAI TUẦN 5 MC: XÉT MÌNH TRƯỚC KHI KẾT ÁN
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7)
29/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC: SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT!
“Thầy là sự sống lại và là sự sống... Chị có tin thế không?” (Ga 11,26)
28/03/20 THỨ BẢY TUẦN 4 MC: BẠN CÓ THÁI ĐỘ NÀO?
“Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.” (Ga 7,53)
27/03/20 THỨ SÁU TUẦN 4 MC: CÁI GIÁ CỦA VIỆC BIẾT THIÊN CHÚA
“Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,29)
26/03/20 THỨ NĂM TUẦN 4 MC: VIỆC LÀM LÀ LỜI CHỨNG
“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36)
25/03/20 THỨ TƯ TUẦN 4 MC Lễ Truyền Tin: THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Ngài thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,28)
24/03/20 THỨ BA TUẦN 4 MC: SỐNG LUẬT YÊU THƯƠNG
Anh ta đi nói với người Do thái biết chính Chúa Giê-su là người đã chữa cho anh ta lành bệnh. Vì thế người Do thái gây sự với Chúa Giê-su, vì Người đã làm như thế trong ngày Sa-bát. (Ga 5,16)
23/03/20 THỨ HAI TUẦN 4 MC: XIN THÊM ƠN ĐỨC TIN
Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)
22/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC: THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG
“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9,5)
ĐẦU TRANG